Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.676

Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 27.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.345 "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem"
Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 6.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.345 "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 115.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Iesniegumu par nodarītajiem postījumiem (turpmāk— iesniegums) (1.pielikums) iesniedz zemes lietotājs (turpmāk— zaudējumu kompensācijas pieprasītājs) Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē pēc attiecīgās zemes platības atrašanās vietas 10dienu laikā no postījumu konstatēšanas dienas."

4. Papildināt 7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja postījumi konstatēti lauksaimniecības kultūras attīstības stadijā, kurā nav iespējams noteikt ražas zaudējumus, nosaka tikai postījumus nodarījušo dzīvnieku sugu, bet zaudējumu apmērus aprēķina pēc otrreizējas postījumu apmēru novērtēšanas dabā pirms ražas novākšanas."

5. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde noraida iesniegumu, ja tas iesniegts laikā, kad objektīvi novērtēt postījumu raksturu vairs nav iespē­jams, vai nav ievērotas lauksaimniecības nozari regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības."

6. Aizstāt 20.punktā vārdus "Latvijas vides aizsardzības fondā" ar vārdiem "Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā".

7. Aizstāt 21.punktā vārdus "Latvijas vides aizsardzības fonds" ar vārdiem "Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija".

8. Svītrot 23.punktu.

9. Izteikt 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"24. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija lēmumu par zaudējumu kompensāciju, daļēju kompensāciju vai iesnieguma noraidīšanu rakstiski paziņo attiecīgajai Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un zaudējumu kompensācijas pieprasītājam 30dienu laikā.

25. Zaudējumu kompensācijas pieprasītājs rēķinu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā iesniedz triju nedēļu laikā pēc lēmuma par zaudējumu kompensāciju saņemšanas. Zaudējumu kompensāciju izmaksā 30dienu laikā pēc rēķina saņemšanas."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
10.09.2005