Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.502

Rīgā 2005.gada 3.augustā (prot. Nr.44 10.§)

Par valsts nekustamās mantas pārdošanu

 

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.pantu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādu valsts nekustamo mantu, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. šī rīkojuma pielikumā minēto valsts nekustamo mantu;

1.2. vienu divpadsmito domājamo daļu no namīpašuma - piecstāvu skolas ēkas (liters Nr.1) un trīsstāvu skolas ēkas (liters Nr.2 piebūve "a") - un zemesgabala 563 m2 platībā (zemes kadastra Nr.01000410104) Rīgā, Puškina ielā 3, ievērojot Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 14.panta nosacījumus.

2.Līgumā paredzēt, ka pircējs, norēķinoties par ēkām, maksā latos. Maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību, norēķinoties par zemi, noteikt saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.587 "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu attiecību un maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku apvidos".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1.Ministru kabineta 2003.gada 21.augusta rīkojumu Nr.528 "Par nekustamā īpašuma "Heikingi" Talsu rajona Vandzenes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 116.nr.);

3.2.Ministru kabineta 2004.gada 21.jūlija rīkojumu Nr.503 "Par nekustamā īpašuma Liepājā, Krišjāņa Valdemāra ielā 43, saglabāšanu valsts īpašumā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 116.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

Pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 3.augusta rīkojumam Nr.502

Pārdodamā valsts nekustamā manta

Nr. p.k.

Objekta nosaukums

Zemes kadastra numurs

Zemes platība (m2)

Adrese

1.

Nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 1700036 0362 001)

1700 036 0362

988

Liepāja Krišjāņa Valdemāra iela 43

2.

Puse domājamās daļas no noliktavas (kadastra apzīmējums 01000700222 001)

0100 070 0222

982

Rīga Bērzaunes iela 10

3.

Vienstāva tirdzniecības ēka (lit. Nr.3)

0100 026 0088

142

Rīga Miera iela 50

4.

Četrstāvu mūra ēka

8894 008 0261

2108

Talsu rajons Vandzenes pagasts "Heikingi"

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

03.08.2005