Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.541

Rīgā 2005.gada 26.jūlijā (prot. Nr.43 23.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.285 "Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus"
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma
8.panta trešo daļu un 25.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.285 "Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 83.nr.; 2004, 168.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Valsts aģentūra "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (turpmāk - centrs):".

2. Papildināt noteikumus ar 4.5., 4.6. un 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. organizē rūpnieciski izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu (ortopēdiskie apavi, ortozes, pašaprūpes, pārvietošanās un komunikācijas palīglīdzekļi, kurus izsniedz centrs vai centra filiāles vai pakalpojumu sniedzējs) iepirkumu, nosakot piegādātāju konkursa kārtībā;

4.6. organizē individuāli izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu (protēzes, ortozes, sarežģīti ortopēdiskie apavi, acenēs iemontēti monookulāri vai binokulāri teleskopi, kurus izgatavo, pielāgo un personai izsniedz pakalpojumu sniedzējs, bet finansējumu nodrošina centrs) iepirkumu:

4.6.1. konkursa kārtībā nosaka pakalpojumu sniedzējus;

4.6.2. noslēdz līgumus par pakalpojumu sniegšanu, kuros nosaka individuāli izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu cenas (atbilstoši katram budžeta gadam apstiprinātajam finansējumam), pakalpojumu samaksas kārtību, uzskaites, pārskatu sniegšanas un valsts budžeta līdzekļu racionāla izlietojuma kontroles nosacījumus;

4.6.3. finansē pakalpojumu sniegšanu;

4.7. organizē tehnisko palīglīdzekļu apkopi un pēcgarantijas remontu."

3. Izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. atzinumu, kas apliecina personas attiecīgo funkcionālo traucējumu pakāpi un tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, kā arī - ja nepieciešams (pirmreizēji pārvietošanās traucējumi, funkcionālie traucējumi bērniem) - pamatojumu tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanai steidzamības kārtā. Atzinumu sniedzis viens no šādiem speciālistiem:

5.2.1. individuāli izgatavojamo protēžu, ortožu, ortopēdisko apavu un rūpnieciski izgatavoto ortopēdisko apavu saņemšanai - protēžortopēds, traumatologs ortopēds, endokrinologs, neirologs vai ķirurgs;

5.2.2. personīgās pārvietošanās un aprūpes palīglīdzekļu saņemšanai - ģimenes ārsts, pediatrs, rehabilitologs, neirologs, ergoterapeits vai traumatologs ortopēds;

5.2.3. palīglīdzekļu saņemšanai personām ar redzes vai dzirdes zudumu - oftalmologs vai otorinolaringologs;".

4. Izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Personai ir tiesības šajos noteikumos noteiktajā kārtībā tehnisko palīglīdzekli saņemt atkārtoti. Persona iesniedz centrā, centra filiālē vai pakalpojumu sniedzējam rakstisku iesniegumu, kurā norāda attiecīgo pamatojumu:".

5. Aizstāt 7.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "1,00 latu" ar skaitli un vārdu "2,00 latus".

6. Papildināt 11.4.apakšpunktu aiz vārda "palīglīdzekli "ar vārdiem "kā arī izsniedz tā lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju".

7. Izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. tehniskā palīglīdzekļa vērtību latos;".

8. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Beidzoties līguma termiņam vai tehniskā palīglīdzekļa lietošanas nepieciešamībai, persona līgumā noteiktajai institūcijai atdod personīgās pārvietošanās palīglīdzekli vai personīgās aprūpes palīglīdzekli."

9. Izteikt 19.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.2. veikto pielāgojumu vērtību latos;".

10. Papildināt 19.3.apakšpunktu aiz vārda "aprīkojumu" ar vārdiem "kā arī izsniedz tā lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju".

11. Izteikt 24.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1.3. tehniskā palīglīdzekļa vērtību latos;".

12. Papildināt 24.3.apakšpunktu aiz vārda "palīglīdzekli" ar vārdiem "kā arī izsniedz tā lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs