Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 21. jūlija noteikumus Nr. 798 "Noteikumi par informācijas apmaiņas kārtību, sniegšanas nosacījumiem un prasībām Valsts darba inspekcijas integrētajai sistēmai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.431

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 25.§)
Informācijas operatīvas apmaiņas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likuma 10.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Valsts darba inspekcijas funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamās informācijas operatīva apmaiņa.

2. Ja tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde (turpmāk — iestāde), veicot iestādes pamatfunkcijas, iegūst informāciju par darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzību, bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību vai iekārtu, darba vietās esošā darba aprīkojuma vai personāla individuālo vai kolektīvo aizsardzības līdzekļu tirgus uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī par nelegālo nodarbinātību vai nelegālo darbu (turpmāk — pārkāpums), tā triju darbdienu laikā informē Valsts darba inspekciju.

3. Iestāde sniedz Valsts darba inspekcijai visu iestādei zināmo informā­ciju, kas attiecas uz pārkāpumu.

4. Informāciju, kas nav minēta šo noteikumu 2.punktā, bet ir nepieciešama Valsts darba inspekcijas funkciju un uzdevumu veikšanai, Valsts darba inspek­cija pieprasa un saņem vispārējā kārtībā.

5. Lai efektīvi nodrošinātu informācijas operatīvu apmaiņu, Valsts darba inspekcija un iestādes slēdz sadarbības līgumus vai starpresoru vienošanos.

6. Informāciju Valsts darba inspekcijas norīkotajām kontaktpersonām sniedz iestāžu vadītāji vai viņu norīkotās atbildīgās amatpersonas. Kontakt­personu un atbildīgo amatpersonu vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju norāda attiecīgi sadarbības līguma vai starpresoru vienošanās tekstā.

7. Valsts darba inspekcija izvērtē saņemto informāciju un organizē tās pārbaudi.

8. Ja nepieciešama papildu informācija par pārkāpumu, tad, pamatojot tās nepieciešamību, Valsts darba inspekcijai ir tiesības pieprasīt informāciju un saņemt to no iestādēm triju darbdienu laikā.

9. Veicot pasākumus normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai, pārkāpēju noskaidrošanai un saukšanai pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības, Valsts darba inspekcija, ja nepieciešams, informē citas iestādes par to kompetencē esošajiem jautājumiem.

10. Ja Valsts darba inspekcija konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumu, tā triju darbdienu laikā informē informāciju sniegušās iestādes par to kompetencē esošajiem jautājumiem saistībā ar pārkāpumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
30.06.2005