Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.136

Rīgā 2005.gada 8.jūnijā (prot. Nr.27(236),9.p.)

Par izsniegtās licences Nr.12001 valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" elektroenerģijas pārvadei filiālē "Augstsprieguma tīkli" anulēšanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - komisija) 2004.gada 31.augustā saņēma un izvērtēja valsts akciju sabiedrības "Latvenergo", vienotais reģ. Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, (turpmāk - valsts AS "Latvenergo") pieteikumu anulēt sabiedrisko pakalpojumu licenci Nr.12001 elektroenerģijas pārvadei filiālē "Augstsprieguma tīkli" (2004.gada 31.augusta vēstule Nr.01VL00-19/1558) un 2004.gada 25.aprīļa vēstuli Nr.01VL00-19/988.

2004.gada 29.septembrī komisija ar padomes lēmumu Nr.243 (prot. Nr.43(198),9.p.) brīdināja valsts AS "Latv­energo" par izsniegtās licences Nr.12001 elektroenerģijas pārvadei filiālē "Augst­sprieguma tīkli" anulēšanu ar nosacījumu, ja tiks izsniegta licence elektroenerģijas pārvadei jaunam pārvades sistēmas operatoram. Jauna licence elektroenerģijas pārvadei tiek izsniegta akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" 2005.gada 8.jūnijā ar komisijas padomes lēmumu Nr.137 (prot.Nr.27(236),9.p.).

Atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 18.panta trešās daļas 4.punktam komisija anulē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci, ja tas ir iesniedzis pamatotu pieteikumu.

Pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 11.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 20.1pantu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas ceturto punktu un otro daļu, un 18.panta trešās daļas 4.punktu un piekto daļu,

padome nolemj:

1. Anulēt Energoapgādes regulēšanas padomes 1997.gada 14.oktobra sēdē (protokols Nr.25) izsniegto licenci Nr.12001 valsts AS "Latvenergo" elektroenerģijas pārvadei filiālē "Augstsprieguma tīkli" ar 2005.gada 1.septembri.

2. Līdz 2005.gada 31.augustam valsts AS "Latvenergo" nodrošināt visu tiesību un saistību nodošanu, kas attiecas uz elektroenerģijas pārvades pakalpojuma nodrošināšanu, akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja I.Šteinbuka

08.06.2005