Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.07.2006. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.352

Rīgā 2005.gada 31.maijā (prot. Nr.32 18.§)
Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.pantu un likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās28.panta sesto daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” pārdot izsolē šādus neapbūvētus zemesgabalus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. šī rīkojuma pielikumā minētos zemesgabalus;

1.2. zemesgabalu 193m2 platībā (zemes kadastra Nr.56010012798) Jēkabpilī, Palejas ielā 44b, ievērojot Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 14.panta nosacījumus.

2. Pircējs, norēķinoties par zemi, var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus. Maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību pirkuma līgu­mos noteikt saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteiku­miem Nr.587 “Noteikumi par maksāšanas līdzekļu attiecību un maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku apvidos”.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 31.maija rīkojumam Nr.352
Pārdodamie zemesgabali

(Pielikums grozīts ar MK 25.07.2006. rīkojumu Nr.556)

Nr.
p.k.

Adrese

Zemes kadastra numurs

Platība
(m2)

1.

Alūksne

Helēnas iela 10A

3601 004 1721

1085

2.

Alūksne

Malienas iela 13A

3601 024 3874

1200

3.

Alūksne

Pūpolu iela 8A

3601 034 5795

6935

4.

Alūksne

Rijukalna iela 3A

3601 029 3729

842

5.

Alūksne

Torņa iela 21

3601 034 5792

1614

6.

Jēkabpils

Jāņa Raiņa iela 40a

5601 001 3718

682

7.

Jēkabpils

Kaļķu iela 48

5601 002 1020

1207

8.

Jēkabpils

Pelītes iela 1a

5601 002 1357

981

9.

Jēkabpils

Zīlānu iela 66a

5601 001 0965

836

10.

(Svītrots ar MK 25.07.2006. rīkojumu Nr.556.)

11.

Jēkabpils

Zvanītāju iela 16a

5601 002 1694

1676

12.

Madona

Kalna iela 13A

7001 001 1394

1316

13.

Rīga

Auduma iela

0100 091 2195

2064

14.

Rīga

Kalnciema iela

0100 059 2016

653

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
25.07.2006