Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.) šādus grozījumus:

1.Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "nekustamā īpašumā".

2.Papildināt likumu ar 11.1pantu šādā redakcijā:

"11.1pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas reklāma

(1)Jebkāda fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas un ar to saistīto pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma) jebkurā veidā var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētam ieguldījumu plāna prospektam.

(2)Ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot ieguldījumu plāna noteikumus, ieguldījumu plāna reklāmā norāda:

1) ieguldījumu plāna nosaukumu;

2) pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, juridisko adresi un izpildinstitūcijas atrašanās vietu;

3) līdzekļu turētāja nosaukumu;

4) ieguldījumu plāna prospekta izsnieg­šanas vietu;

5) paziņojumu par to, ka līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē (ja reklāmā ir minēts ieguldījumu plāna ienesīgums).

(3)Ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot ieguldījumu plāna noteikumus, ieguldījumu plāna reklāmā nedrīkst nekādā veidā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni."

3. 12.pantā:

papildināt otro daļu ar 8.1punktu šādā redakcijā:

"81) ieguldījumi ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju koncernā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;";

izslēgt otrās daļas 12.punkta otro teikumu;

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ieguldījumi eirās netiek uzskatīti par ieguldījumiem nesaskaņotās valūtās šīs daļas 1. un 2.punkta izpratnē."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 5.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 18.maijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūniju.