Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.08.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.210

Rīgā 2005.gada 6.aprīlī (prot. Nr.17 28.§)
Par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu

1. Atbalstīt Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmas (turpmāk – programma) kopsavilkumā ietverto risinājumu.

2. Noteikt, ka par programmas īstenošanu atbildīgā institūcija ir Zemkopības ministrija.

3. (Svītrots ar MK 09.08.2017. rīkojumu Nr. 413)

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2004.gada 25.februāra rīkojumu Nr.117 “Par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 32.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
(Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojums Nr.210)
Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmas kopsavilkums

I. Risināmā jautājuma būtība

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmas (turpmāk – programma) projektu. Programma paredz Latvijas lauksaimniekiem iespēju saņemt ilgtermiņa aizdevumus ar pazeminātām procentu likmēm ilgtermiņa investīcijām lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai. Zemkopības ministrija atbilstoši Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 12.pantam konsultējās arī ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un saņēma pozitīvu plānotā programmas projekta vērtējumu.

II. Piedāvātais risinājums

Programmā paredzēts nodrošināt aizdevumu izsniegšanu lauksaimniekiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un ar bioloģiskās lauksaimniecības produktu apriti saistītajiem uzņēmumiem. Kreditēta tiek jaunbūvju celtniecība, būvju rekonstrukcija, tehnoloģisko un energoiekārtu, kā arī infrastruktūras ierīkošana lauksaimnieciskās ražošanas nodrošināšanai. Aizdevuma apjoms vienam pretendentam vienai nozarei ir no 5000  līdz 200000 latu. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, ar bioloģiskās lauksaimniecības produktu apriti saistītajiem uzņēmumiem, kā arī ar kūtsmēslu krātuvju izbūvi saistīto projektu īstenotājiem tiek piemērota 4 % gada likme, pārējiem lauksaimniekiem – 5 % gada likme.

III. Nepieciešamais finansējums un tā avoti

Aizdevumu saņemšanas nosacījumi neradīs papildu izdevumus no valsts budžeta. Kredītprocentu likmju starpības kompensāciju segšanai tiks izmantoti Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmā kārtējam gadam paredzētie finanšu resursi.

Zemkopības ministrs M.Roze