Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Kandavas novada domes sēdes protokols Nr.8, 12.§

2000.gada 3.augustā

Kandavas novada pašvaldības uzņēmuma "Cēres lauksaimnieks" graudu kaltes privatizācijas noteikumi

Kandavas novada dome nolēma:

1. Nodot privatizācijai pašvaldības uzņēmuma "Cēres lauksaimnieks" objekta - Cēres graudu kalte - kustamo un nekustamo īpašumu - ēkas, iekārtas, komunikācijas, aprīkojumus, inventāru un ar objektu saistīto zemi, un šim nolūkam izveidot privatizācijas objekta novērtēšanas komisiju:

- Leonārija Gudakovska, novada zemnieku konsultante;

- Zigurds Megnis, Kandavas novada Būvvaldes vadītājs;

- Maija Jēce, Cēres atbildīgā sekretāre;

- Hendriks Besikirskis, domes priekšsēdētāja vietnieks;

- Haralds Grenevics, z/s "Atpūtas" īpašnieks;

- Imants Skrickis, Zemītes pagasta zemnieks, konsultants.

1.1. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt L.Gudakovsku.

2. Apstiprināt privatizācijas noteikumus:

- Privatizācija tiek veikta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju" u.c.

- Privatizācijai tiek nodots "Cēres lauksaimnieks" graudu kaltes - kustamais un nekustamais īpašums - ēkas, iekārtas, komunikācijas, aprīkojumi, inventārs un ar objektu saistītā zeme - 1 ha.

1. Privatizācijas metode - pārdošanas metode.

2. Pārdošanas kārtība - tiek pārdots viss objekts kopumā.

3. Pārdošanas paņēmiens - objekts tiek pārdots par skaidru naudu Ls izsolē.

4. Izsoles sākuma cena - Ls 6000.

5. Izsoles soli - Ls 50.

6. Izsolē piedalās Cēres pagasta iedzīvotāji, kam īpašumā ir zeme, ir nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis uz 15.05.2000. Otrās kārtas izsolē ir tiesības piedalīties Kandavas novada iedzīvotājiem.

7. Piedalīšanās kārtība - iemaksa Ls 10 (pie pagasta sekretāres).

8. Privatizācijas pieteikuma iesniegšanas termiņš - 2 (divas) nedēļas no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Tukuma Ziņotājs" tiks publicētas ziņas par objekta privatizāciju.

9. Kreditoru pieteikumi - kreditoru pieteikumus var iesniegt 1 (viena mēneša laikā no dienas, kad paziņojums par privatizāciju publicēts "Latvijas Vēstnesī").

10. Privatizāciju veic Kandavas novada dome Tukuma rajonā, Kandavā, Dārza ielā 6, LV-3120.

11. Privatizācijas pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks - Kandavas novada domē Kandavā, Dārza ielā 6, kancelejā, no pulksten 9 līdz 16.

Sagatavoja Kandavas novada zemnieku konsultante L.Gudakovska

Kandavas novada domes priekšsēdētājs D.Rozenfelds