Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.133

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta piekto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 155.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4.Darbinieks saņem piemaksu par papildu darbu (prombūtnē esoša dar­binieka vai vakanta amata darba pienākumu pildīšanu, darba apjoma paplašinā­šanos) līdz 50% apmērā no mēneša darba algas. Ja darbiniekam noteiktas vairā­kas piemaksas par dažādiem papildus veicamajiem darbiem, piemaksu kopsum­ma nedrīkst pārsniegt 50% no viņam noteiktā mēneša darba algas apmēra.

5.Noteiktās piemaksas apmērs par papildu darba pienākumu - prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata darba pienākumu - pildīšanu nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā darbinieka vai vakantā amata mēneša darba algu. Ja papildu pienākumu veic vairāki darbinieki, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā darbinieka vai vakantā amata mēneša darba algu."

2.Izteikt 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7.Darbinieks saņem ikmēneša piemaksu par darba stāžu ārstniecības un sociālo pakalpojumu jomā, ja darba stāžs aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu. Piemaksu nosaka šādā apmērā:".

3.Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8.Darba stāžu ārstniecības un sociālo pakalpojumu jomā uzskaita, sākot ar 1993.gada 1.janvāri, un nosaka pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.janvāri."

4.Svītrot 10.punktā vārdus "nedēļas atpūtas laikā vai".

5.1.pielikuma II nodaļā:

5.1.izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.

sertificēts ārsta palīgs (sertificēts feldšeris)

7-9";

5.2.izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.

ārsta palīgs (feldšeris)

8-10";

5.3.svītrot 10.7.apakšpunktu;

5.4.papildināt nodaļu ar 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4.

medicīnas laborants

10-11";

5.5.papildināt nodaļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13.

Speciālisti ar vispārējo vidējo izglītību, kuri apgūst akreditētu 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu medicīnā

13.1.

neatliekamās palīdzības sanitārs

11-13".

6.Izteikt 4.pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:

"8.

Katastrofu medicīnas centra Operatīvā medicīniskā die­nesta speciālistiem par darbu paaug­stināta riska apstākļos proporcionāli izsaukumā pavadī­tajām stundām, kā arī neatliekamās medicīnas palīdzības speciālistiem, anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļu speciālistiem

25-50 %".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 26.februāri.