Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.05.2016. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.134

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 17§)
Noteikumi par koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 24.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka koledžas darbības uzsākšanas kritērijus.

2. Koledžu piesaka reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. tās dibinātāja valdījumā esošo vai vismaz uz pieciem gadiem turē­jumā nodoto koledžas telpu kopējā platība un plānojums nodrošina iespēju kvalitatīvi īstenot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Vienlaikus notiekošu mācību laikā vienam studējošajam paredzēts ne mazāk kā 4,5 m2 mācību telpu;

2.2. koledžai nodotās dibinātāja valdījumā vai turējumā esošās kustamās un nekustamās mantas vērtība ir ne mazāka par 256 116 euro, un tā nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta ar lietu tiesībām;

2.3. nevienam no koledžas dibinātājiem nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, neviens no koledžas dibinātājiem nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par koledžas dibinātāja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

2.4. telpas, kurās tiek īstenotas studiju programmas, ir apdrošinātas vismaz pret ugunsgrēka risku. To apliecina apdrošināšanas līgums, kas noslēgts uz laiku, ne mazāku par gadu;

2.5. koledžai ir nepieciešamais aprīkojums, lai pedagogi varētu papildināt mācību procesu ar teksta un attēla projekciju, kā arī studējošie varētu mācībām izmantot datoru;

2.6. koledžā ir bibliotēka, kurā pieejama studiju programmu apguvei nepieciešamā literatūra un informatīvie izdevumi, ir pieslēgums globālajam datoru tīklam (interneta pieslēgums), lai nodrošinātu pieeju Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas krājumiem, kas nepieciešami patstāvīgajam, zinātniskajam un pētnieciskajam darbam.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1216)

3. Koledžu piesaka reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā, ja tās personāls atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. koledžas direktoram ir maģistra grāds vai tam pielīdzināts grāds, vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze un vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā;

3.2. koledžas akadēmiskajam personālam ir doktora vai maģistra grāds;

3.3. profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu ieņem persona ar augstāko izglītību ar zinātnisko grādu vai ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs;

3.4. lektora un asistenta amatu ieņem persona ar augstāko izglītību ar zinātnisko grādu vai ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs.

4. Pirms koledžas pieteikšanas reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā tās dibinātājs noslēdz darba līgumus ar plānoto koledžas akadēmisko personālu un koledžas direktoru.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministra vietā — kultūras ministre H.Demakova