Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.74

Rīgā 2005.gada 1.februārī (prot. Nr.7 4.§)
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 31.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā transportlīdzeklis aprīkojams ar trans­portlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīci (turpmāk — kontrolierīce).

2. Iekšzemes pārvadājumos papildus 1985.gada 20.decembra Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto auto­transportā (turpmāk — regula Nr. 3821/85), 3.panta 1.punktā minētajiem izņēmu­miem ar kontrolierīci neaprīko transportlīdzekļus, kuri minēti 1985.gada 20.decembra Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu:

2.1. 13.panta 1.punkta “a” apakšpunktā, ja tie Latvijā pirmoreiz reģistrēti līdz 2001.gada 19.oktobrim;

2.2. 13.panta 1.punkta “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” un “j” apakšpunktā.

3. Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē inspicēša­nas institūcija, kuras kompetenci atbilstoši standartam LVS EN 45004 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” pārbaudījusi valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un kura ir iesniegusi Satiksmes ministrijā regulas Nr. 3821/85 12.panta 2.punktā minētās plombas parau­gu un 12.panta 4.punktā minētās pārbaudes plāksnītes paraugu.

4. Akreditācijas apliecības, kas inspicēšanas institūcijām izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 16.oktobra noteikumus Nr.441 “Kārtība, kādā C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecī­bai atbilstošs transportlīdzeklis aprīkojams ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīci, un šīs ierīces lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 150.nr.; 2003, 121.nr.; 2004, 69.nr.).

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers

Iekšlietu ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
05.02.2005