Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/20

Rīgā 2016.gada 13.oktobrī (prot. Nr.39, 12.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumā Nr. 1/30 "Vispārējās atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
26.1panta otro daļu un 32.1panta otro daļu,
Enerģētikas likuma
7.1panta pirmo daļu, 108.panta pirmo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumā Nr. 1/30 "Vispārējās atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 190.nr. (4588)) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta otro daļu un 32.1panta otro daļu, Enerģētikas likuma 7.1panta pirmo daļu, 108.panta pirmo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu";

1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka specifiskas enerģijas ražošanas un tirdzniecības prasības, kas ir saistošas visiem elektroenerģijas ražotājiem, elektroenerģijas tirgotājiem, siltumenerģijas ražotājiem un siltumenerģijas tirgotājiem, kā arī dabasgāzes tirgotājiem (turpmāk - komersants), kuru darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem.";

1.3. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/30

Informācija par ekspluatācijā nodoto elektroenerģijas ražošanas objektu

Elektroenerģijas ražošanas komersanta nosaukums:

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā:

1.

Elektrostacijas faktiskā adrese  

2.

Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums  

3.

Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr.  

4.

Elektrostacijas veids*:
vēja elektrostacija  
hidroelektrostacija  
saules elektrostacija  
koģenerācijas stacija  
kondensācijas stacija  

5.

Elektrostacijas uzstādītā jauda*

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)**

Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda
(Qūd, MW)**

   

6.

Kurināmā veids***:
dabasgāze  
biogāze  
biomasa  
kūdra  
ogles  
dīzeļdegviela  
mazuts un citi naftas produkti  
atkritumi (norādīt klasi****)  
cits (norādīt attiecīgo veidu)  

7.

Ražošanas apjoms:
apjoms gadā:
 
elektroenerģija, MW**  
siltumenerģija, MW**  

8.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju*  

9.

Elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas datums  

Datums***** ____.____.__________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 

/paraksts***** un tā atšifrējums/

Piezīmes:
* - atzīmēt ar X vienu veidu
** - aizpildīt tikai par koģenerācijas elektrostacijām
*** - atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas vai kondensācijas elektrostacijām
**** - Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
***** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

1.4. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/30

Informācija par ekspluatācijā nodoto siltumenerģijas ražošanas objektu

Siltumenerģijas ražošanas komersanta nosaukums:

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Reģistrācijas numurs siltumenerģijas ražotāju reģistrā:

1.

Objekta faktiskā adrese  

2.

Uzstādīto katlu jauda, MW  

3.

Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda*

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)

   

4.

Kurināmā veids:
dabasgāze**  
biogāze**  
biomasa**  
kūdra**  
ogles**  
dīzeļdegviela**  
mazuts un citi naftas produkti**  
elektroenerģija**  
atkritumi (norādīt klasi***)  
cits (norādīt attiecīgo veidu)  

5.

No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh  

6.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju  

7.

Objekta ekspluatācijā nodošanas datums  

Datums**** ____.____.__________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 

/paraksts**** un tā atšifrējums/

Piezīmes:
* - aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW
** - atzīmēt ar X
*** - Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
****- dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2017.gada 10.februārī.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Mantiņš

20.10.2016