Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.227

Rīgā 2014.gada 29.aprīlī (prot. Nr.25 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos Nr. 293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 112., 196. nr.; 2010, 174. nr.; 2011, 75. nr.; 2013, 129, 244. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 3. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Aktivitātes ietvaros uz atbalstu nevar pretendēt lielie saimnieciskās darbības veicēji, kas neatbilst Eiropas Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 1. pielikumā vai regulā, kas to aizstāj, minētajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai.";

1.2. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs izveido atsevišķu aizdevumu fondu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1828/2006 43. pantā minētajām prasībām (turpmāk - aizdevumu fonds).";

1.3. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum".";

1.4. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu 13. punktā minētās atbalstāmās darbības finansē no aizdevumu fonda. Finansējuma saņēmējs nosaka aizdevumu procentu likmi šo noteikumu 13.3.1. apakšpunktā minētajam aizdevumam.";

1.5. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas Regula Nr.  1407/2013) vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai vienai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupai piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts triju fiskālo gadu laikā nepārsniedz 200 000 euro atbalsta piešķiršanas dienā, savukārt vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupai, kas darbojas kravu komercpārvadājumu autotransporta nozarē, piešķirtā de minimis atbalsta kopapjoms nepārsniedz 100 000 euro triju fiskālo gadu laikā. Šo de minimis atbalstu nevar izmantot kravas transportlīdzekļu iegādei.";

1.6. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas Regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.";

1.7. aizstāt 29.1. apakšpunkta ievaddaļā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 34. punktā minētā finansējuma" ar vārdiem "aizdevuma fonda apjoma";

1.8. izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Finansējuma saņēmējs projekta iesniegumā minētās aktivitātes īsteno līdz 2015. gada 30. jūnijam.";

1.9. izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs saimnieciskās darbības uzsācējiem atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013.";

1.10. izteikt 71.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.1. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktās darbības un nozares;";

1.11. izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kuru saimnieciskā darbība ir izbeigta.";

1.12. izteikt 75. punktu šādā redakcijā:

"75. Finansējuma saņēmējam šo noteikumu 9.1 punktā minēto publiskā finansējuma maksājumu veic kā iemaksu aizdevumu fondā."

2. Šo noteikumu 1.5., 1.8., 1.9., 1.10. un 1.11. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Ekonomikas ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

17.05.2014