Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.290

Rīgā 2013.gada 28.maijā (prot. Nr.32 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"

Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 446./447.nr.; 2005,16.nr.; 2009, 17.nr.) pielikumā šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.5., 1.6., 1.7. un 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. Jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar lielām upēm

1.6. Veci jaukti platlapju meži

1.7. Kadiķu audzes zālājos un virsājos

1.8. Mežainas piejūras kāpas";

1.2. izteikt 1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. Aluviāli krastmalu un palieņu meži";

1.3. izteikt 1.15. un 1.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.15. Staignāju meži

1.16. Slapji virsāji";

1.4. papildināt pielikumu ar 1.17. un 1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.17. Veci vai dabiski boreāli meži

"1.18. Veci un dabiski purvaini meži";

1.5. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus";

1.6. izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. Kaļķaini zāļu purvi";

1.7. svītrot 2.4.apakšpunktu;

1.8. izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji";

1.9. izteikt 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Zālāji";

1.10. svītrot 3.11. un 3.14.apakšpunktu;

1.11. izteikt 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. un 3.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.16. Piejūras zālāji

3.17. Smiltāju zālāji

3.18. Klajas iekšzemes kāpas

3.19. Lakstaugu pioniersabiedrības seklās kaļķainās augsnēs

3.20. Parkveida pļavas un ganības

3.21. Sausi zālāji kaļķainās augsnēs

3.22. Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji)

3.23. Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs";

1.12. papildināt pielikumu ar 3.24., 3.25., 3.26. un 3.27.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.24. Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas

3.25. Eitrofas augsto lakstaugu audzes

3.26. Palieņu zālāji

3.27. Mēreni mitras pļavas";

1.13. izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām";

1.14. izteikt 4.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.20. Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju";

1.15. izteikt 5.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.18. Upju straujteces un dabiski upju posmi";

1.16. izteikt 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.8. Akmeņu sēkļi jūrā";

1.17. izteikt 8.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.15. Karbonātisku pamatiežu atsegumi".

2. Šo noteikumu 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

31.05.2013