Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, Ministru kabineta noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Šajā tematiskajā atvērumā apkopoti valsts institūciju tiesību akti, kas saistīti ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu, kā arī tiesību akti, kas tika izsludināti ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam. Pašvaldību saistošie noteikumi apkopoti tematiskajā atvērumā "Covid-19 pašvaldībās".

Tulkojumi: "COVID-19: legal acts in English", "Covid-19: правовые акты на русском языке".
Atlasīti: 255
Sakārtot pēc alfabēta Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 445/ LV, 26.10.2001.
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumi Nr. 384/ LV, 31.08.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 220/ LV, 22.06.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 219/ LV, 22.06.2001.
Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr. 152/ LV, 06.04.2001.
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr. 332/ LV, 29.09.2000.
Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.
Valsts fondēto pensiju likums 17.02.2000. likums/ LV, 08.03.2000.
Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 25.11.1999. likums/ LV, 15.12.1999.
Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība Ministru kabineta 16.02.1999. noteikumi Nr. 50/ LV, 19.02.1999.
Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība Ministru kabineta 28.07.1998. noteikumi Nr. 270/ LV, 31.07.1998.
Epidemioloģiskās drošības likums 11.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.
Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 06.11.1995. likums/ LV, 23.11.1995.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.
 
1 ... 9