Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Starptautiskā sadarbība"

Atlasīti: 68
Sakārtot pēc alfabēta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums 04.09.2014. likums/ LV, 183, 16.09.2014.
Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām 14.07.2014. likums/ LV, 140, 18.07.2014.
Par Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses 29.05.2014. likums/ LV, 115, 13.06.2014.
Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited 13.02.2014. likums/ LV, 41, 26.02.2014.
Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru stratēģiskās komunikācijas jautājumos 06.11.2013. likums/ LV, 232, 27.11.2013.
Par Protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu 23.05.2013. likums/ LV, 102, 29.05.2013.
Par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā 31.05.2012. likums/ LV, 92, 13.06.2012.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likums 26.01.2012. likums/ LV, 24, 10.02.2012.
Par likuma "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts", likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti" un likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu" atzīšanu par spēku zaudējušu 12.01.2012. likums/ LV, 18, 01.02.2012.
Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums 19.05.2011. likums/ LV, 82, 27.05.2011.
Par Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonu 2000.gada 23.jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005.gada 25.jūnijā 07.04.2011. likums/ LV, 65, 27.04.2011.
Par Protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam 18.09.2008. likums/ LV, 154, 03.10.2008.
Starptautiskās palīdzības likums 24.04.2008. likums/ LV, 74, 14.05.2008.
Par likuma "Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai" atzīšanu par spēku zaudējušu 03.04.2008. likums/ LV, 61, 18.04.2008.
Par Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā 21.02.2008. likums/ LV, 41, 13.03.2008.
Par Reģionālās sadarbības padomes statūtiem 20.12.2007. likums/ LV, 4, 09.01.2008.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums 18.10.2007. likums/ LV, 175, 31.10.2007.
Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likums 15.06.2006. likums/ LV, 100, 29.06.2006.
Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai 02.06.2005. likums/ LV, 97, 21.06.2005.
Eiropas ekonomisko interešu grupu likums 17.06.2004. likums/ LV, 106, 07.07.2004.
Par Konvenciju par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību 07.04.2004. likums/ LV, 64, 23.04.2004.
Par Līgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā 07.04.2004. likums/ LV, 62, 21.04.2004.
Par Līgumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas likumdošanas konsultatīvā centra izveidi 05.10.2000. likums/ LV, 368/369, 19.10.2000.
Par 1990.gada 26.jūnija Stambulas konvenciju par pagaidu ievešanu 20.05.1999. likums/ LV, 186/189, 09.06.1999.
Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu 16.10.1998. likums/ LV, 305/307, 22.10.1998.
Par 1946.gada 13.februāra Konvenciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas privilēģijām un imunitātēm 01.10.1997. likums/ LV, 268/269, 15.10.1997.
Par Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības vispārējo nolīgumu par konsultācijām un sadarbību 08.02.1996. likums/ LV, 35, 24.02.1996.
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par ekonomisko, tehnisko un ar to saistīto palīdzību 24.01.1996. likums/ LV, 20, 02.02.1996.
Par Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas līgumu par draudzību un sadarbību 18.01.1996. likums/ LV, 18/19, 01.02.1996.
Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par draudzību un sadarbību 21.12.1995. likums/ LV, 2, 05.01.1996.
 
1 2 3