Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Nekustamais īpašums, būvniecība"

Atlasīti: 84
Sakārtot pēc alfabēta Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums 14.10.2010. likums/ LV, 174, 03.11.2010.
Par citas valsts teritorijā esošas nekustamā īpašuma zemes daļas kompensēšanu 09.09.2010. likums/ LV, 148, 17.09.2010.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.2009. likums/ LV, 96, 19.06.2009.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums 29.01.2009. likums/ LV, 27, 18.02.2009.
Ēku energoefektivitātes likums 13.03.2008. likums/ LV, 51, 02.04.2008.
Zemes ierīcības likums 14.09.2006. likums/ LV, 157, 03.10.2006.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 01.12.2005. likums/ LV, 205, 22.12.2005.
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem 20.10.2005. likums/ LV, 170, 26.10.2005.
Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos 30.06.2005. likums/ LV, 108, 12.07.2005.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 16.06.2005. likums/ LV, 104, 06.07.2005.
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums 29.05.2003. likums/ LV, 87, 11.06.2003.
Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs 30.01.2003. likums/ LV, 20, 06.02.2003.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 31.10.2002. likums/ LV, 168, 19.11.2002.
Par nekustamā īpašuma nodošanu 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātajam sabiedriskajam fondam 27.06.2002. likums/ LV, 101, 05.07.2002.
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 28/ LV, 15, 26.01.2001.
Meža likums 24.02.2000. likums/ LV, 98/99, 16.03.2000.
Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu 10.06.1999. likums/ LV, 200/207, 22.06.1999.
Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās 29.10.1998. likums/ LV, 333, 05.11.1998.
Hipotekāro ķīlu zīmju likums 10.09.1998. likums/ LV, 280/281, 29.09.1998.
Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos 30.10.1997. likums/ LV, 296/297, 13.11.1997.
Par nekustamā īpašuma nodokli 04.06.1997. likums/ LV, 145/147, 17.06.1997.
Vispārīgie būvnoteikumi Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumi Nr. 112/ LV, 88, 04.04.1997.
Aizsargjoslu likums 05.02.1997. likums/ LV, 56/57, 25.02.1997.
Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 30.01.1997. likums/ LV, 52/53, 20.02.1997.
Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām 28.11.1996. likums/ LV, 213/214, 10.12.1996.
Par likuma "Par Valsts īpašuma fondu" atzīšanu par spēku zaudējušu 17.06.1996. likums/ LV, 111, 02.07.1996.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 179, 17.11.1995.
Reliģisko organizāciju likums 07.09.1995. likums/ LV, 146, 26.09.1995.
Būvniecības likums 10.08.1995. likums/ LV, 131, 30.08.1995.
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 21.06.1995. likums/ LV, 103, 11.07.1995.
 
1 2 3