Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 6. septembra noteikumus Nr. 674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.435

Rīgā 2003.gada 5.augustā (prot. Nr.43, 17.§)

Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 12.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus ar autotransportu.

2. Bīstamās kravas iedala šādās klasēs:

2.1. sprāgstošas vielas un izstrādājumi - 1.klase;

2.2. gāzes - 2.klase;

2.3. viegli uzliesmojoši šķidrumi - 3.klase;

2.4. viegli uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas - 4.1.klase;

2.5. pašuzliesmojošas vielas - 4.2.klase;

2.6. vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes, -4.3.klase;

2.7. oksidējošas vielas - 5.1.klase;

2.8. organiskie peroksīdi - 5.2.klase;

2.9. indīgas vielas - 6.1.klase;

2.10. infekciozas vielas - 6.2.klase;

2.11. radioaktīvi materiāli - 7.klase;

2.12. korozīvas vielas - 8.klase;

2.13. pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi - 9.klase.

3. Bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus veic atbilstoši Latvijai saistošā Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (turpmāk - ADR nolīgums) prasībām.

4. Pārvadājot 7.klases (radioaktīvi materiāli) bīstamās kravas, papildus ADR nolīguma prasībām ievēro likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" prasības, kā arī saņem speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz Radiācijas drošības centrs, bet, pārvadājot bīstamos atkritumus, saņem transportēšanas atļauju, ko izsniedz reģionālā vides pārvalde.

5. Noteikumi neattiecas uz bīstamajām kravām, kuras pārvadā:

5.1. fiziska persona savām vajadzībām (lietošanai mājsaimniecībā) mazumtirdzniecībai paredzētā iepakojumā;

5.2. mehānisma (iekārtas) aprīkojumā, kas paredzēts tā darbības nodrošināšanai, ja tas nav minēts ADR nolīgumā;

5.3. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) papildu darbības nodrošināšanai (piegāde celtniecības objektu vietās, remontiem, tehniskajai apkalpošanai), izņemot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pašapgādi, bet ne vairāk par 450 litriem vienā iepakojumā un tādā apjomā, kas nepārsniedz ADR nolīguma 1.1.3.6.apakšpunktā minētās vērtības;

5.4. ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un avārijas dienesta transportlīdzeklī;

5.5. Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām;

5.6. slēgtā uzņēmuma teritorijā, ja pārvadāšana nenotiek pa ceļu saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.

6. Tukšu, neattīrītu iepakojumu un cisternu, kurā atradušās bīstamās kravas, pārvadā, ievērojot tās ADR nolīguma prasības, kuras paredzētas attiecīgās bīstamās kravas pārvadāšanai.

7. Tukšu, atbilstoši tehniskajām prasībām no bīstamās kravas attīrītu iepakojumu un cisternu pārvadā kā parastu kravu.

II. Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem

8. Autovadītāja apliecību bīstamo kravu pārvadājumiem var saņemt persona, kas noteiktā kārtībā ieguvusi atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību un pēc speciālas apmācību programmas apguves nokārtojusi attiecīgus pārbaudījumus bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija).

9. Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem ir nepieciešama, ja:

9.1. kravu pārvadā ar transportlīdzekli, kura pilna masa pārsniedz 3500 kg;

9.2. kravu pārvadā autocisternā, transportlīdzeklī ar noņemamu cisternu, kuras ietilpība ir lielāka par 1 m3, vai baterijtransportlīdzeklī, kura kopējā ietilpība ir lielāka par 1 m3;

9.3. kravu pārvadā transportlīdzeklī ar tādu cisternkonteineru, portatīvo (multimodālo) cisternu vai daudzelementu gāzes konteineru, kura individuālā ietilpība ir lielāka par 3 m3;

9.4. pārvadā 1.klases (sprāgstošas vielas un izstrādājumi) vai 7.klases (radioaktīvi materiāli) vielas, neatkarīgi no transportlīdzekļa pilnas masas.

10. Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem nav nepieciešama, ja kravu pārvadā atbilstoši ADR nolīguma 1.1.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

III. Transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts

11. Atbilstības sertifikāts ir nepieciešams autocisternai, transportlīdzeklim ar noņemamu cisternu un baterijtransportlīdzeklim, ja to ietilpība pārsniedz 1 m3, transportlīdzeklim ar cisternkonteineru, portatīvo cisternu vai daudzelementu gāzes konteineru, ja to individuālā ietilpība pārsniedz 3 m3, transportlīdzeklim, kas pārvadā 1.klases (sprāgstošas vielas un izstrādājumi) bīstamo kravu, kā arī šādu veidu piekabju (puspiekabju) vilcējam.

12. Šo noteikumu 11.punktā minētajiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Latvijā, starptautiskajos pārvadājumos par atbilstības sertifikātu uzskata noteiktu bīstamo vielu pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikātu (ADR nolīguma 9.1.apakšnodaļa), bet iekšzemes pārvadājumos - noteiktu bīstamo vielu iekšzemes pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikātu (pielikums), ko izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 7.decembra noteikumus Nr.401 "Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 408./409.nr.; 2001, 7.nr.).

14. Iekšzemes pārvadājumos ADR nolīguma 6.8.apakšnodaļā (izņemot 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4. un 6.8.2.4.5.apakšpunktu), 6.9. un 6.10.apakšnodaļā, kā arī 9.2.3.1., 9.2.3.2., 9.2.4.2., 9.2.4.6., 9.7.5. un 9.7.6.apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz benzīna (Apvienoto Nāciju Organizācijas identifikācijas numurs UN1203), dīzeļdegvielas (UN1202) un paaugstinātas temperatūras šķidrumu (UN3257) pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuri Latvijā pirmoreiz reģistrēti līdz 2003.gada 31.augustam, stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 94/55/EC, 2000/61/EC un 2001/7/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle

 Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 9.augustu.

PIELNOT.435 COPY.GIF (115413 bytes)

09.08.2003