Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 16.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram, lai reģistrētu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, kā arī šīs sabiedrības atzīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 24.panta trešās daļas otro teikumu pirms vārdiem "un meliorācijas" ar vārdiem "dārzkopības kooperatīvo sabiedrību".

3. Papildināt likumu ar 52.1 pantu šādā redakcijā:

"52.1 pants. Kooperatīvās sabiedrības darbības izbeigšana, pamatojoties uz tiesas nolēmumu

(1) Katram kooperatīvās sabiedrības balsstiesīgajam biedram, sabiedrības padomei, valdei, Uzņēmumu reģistram, kā arī citām likumā noteiktajām personām ir tiesības celt tiesā prasību par kooperatīvās sabiedrības darbības izbeigšanu:

1) ja sabiedrības dibināšanas dokumenti ir pretrunā ar šo likumu;

2) ja sabiedrības statūti ir pretrunā ar šo likumu;

3) ja sabiedrības pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām;

4) ja sabiedrība neiesniedz Uzņēmumu reģistram likumā paredzētās ziņas;

5) ja valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību;

6) citos likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Uzņēmumu reģistrs var celt prasību tiesā, ja kooperatīvā sabiedrība triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādītos pārkāpumus.

(3) Līdz brīdim, kad tiek pieņemts tiesas nolēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu, tiesa var noteikt termiņu, kurā kooperatīvajai sabiedrībai jānovērš trūkumi, kas ir par pamatu tās darbības izbeigšanai.

(4) Ja tiesa apmierina Uzņēmumu reģistra prasību par kooperatīvās sabiedrības darbības izbeigšanu, šīs sabiedrības likvidāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamās kooperatīvās sabiedrības līdzekļiem."

4. Pārejas noteikumos:

aizstāt 6. un 7.punktā skaitļus un vārdus "ne vēlāk kā līdz 2002.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "ne vēlāk kā līdz 2003.gada 1.jūnijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši likumā "Par dzīvokļu īpašumu" noteiktajai kārtībai pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam, kooperatīvā sabiedrība, kura pārvaldījusi dzīvojamo māju līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanai, nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības jaunajam apsaimniekotājam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 17.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 24.oktobrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 7.novembri.

07.11.2002