Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 197

Rīgā 1994. gada 27. septembrī (prot. Nr. 47 6. §)

Par cenu noteikšanu koku izsniegšanai Latvijas Republikā

Izdoti saskaņā ar likumu «Par ieņēmumiem
no meža resursu realizācijas
»

1. Apstiprināt:

1.1. Cenrādi koku izsniegšanai uz celma (latos par vienu koku) saskaņā ar 1.-27. pielikumu;

1.2. Cenrādi kokmateriālu izsniegšanai pēc sagatavoto kokmateriālu daudzuma (latos par kubikmetru) saskaņā ar 28. pielikumu;

1.3. Takses šķiras un koeficientus koku izsniegšanas cenas noteikšanai saskaņā ar 29. pielikumu.

2. Šie noteikumi jāievēro, izsniedzot kokus valsts mežos un lietošanā esošajos mežos.

3. Lai noteiktu samaksas lielumu, šo noteikumu pielikumos minētās koku cenas (takses) atkarībā no izcērtamo koku atrašanās vietas reizina ar attiecīgo takses šķiras koeficientu.

4. Maksu par kokiem, kas neietilpst meža fondā, aprēķina pēc izlases cirtes cenām.

5. Maksu par kokmateriālu izsniegšanu pēc sagatavoto kokmateriālu daudzuma aprēķina pēc Latvijas Republikas standarta LVS 10-92 noteiktajām lietkoksnes resnuma grupām.

g. Valsts meža dienesta noteiktajā kārtība valsts mežzinim, nosakot samaksu par koku izsniegšanu, ir atļauts:

6.1. atkarībā no mežizstrādes apstākļiem un pieprasījuma palielināt vai samazināt takses šķiras koeficientus par 0,2. Valsts mežziņa noteiktais koeficients nedrīkst būt lielāks par 1,5 un mazāk par 0,5;

6.2. par 50% samazināt maksu par koku izsniegšanu tajās cirsmās, kuru izstrāde pēc meža apsaimniekošanas noteikumiem ir neatliekama un ja nav pieprasījuma pēc šajās cirsmās iegūstamajiem kokmateriāliem;

6.3. par 50% samazināt maksu par koku izsniegšanu gāztiem, lauztiem, kā arī meža kaitēkļu, koku slimību, ugunsgrēku un citādi bojātiem kokiem, ja nav pieprasījuma pēc šiem kokiem.

7. Ja tiek rīkotas cirsmu izsoles, par pamatu izsoles uzsākšanai izmantojamas cenas koku izsniegšanai.

8. Koku izsniegšanas cenā ir ietverta maksa pašvaldības budžetā kā samaksa par meža fonda zemes izmantošanu (zemes nodoklis) un maksa mežsaimniecības attīstības fodā kā samaksa par meža resursu izmantošanu.

9. Izsniedzot koku ciršanas biļetes un nosakot maksu par meža resursu izmantošanu, papildus jāaprēķina arī apgrozījuma nodoklis saskaņā ar likumu «Par apgrozījuma nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29/31).

Pārejas jautājumi

10. Šie noteikumi stājas spēkā ar 1994. gada 1. oktobri.

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1993. gada 28. decembra noteikumus Nr. 39 «Par cenu noteikšanu koku izsniegšanai Latvijas Republikā» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3).

Ministru prezidents M. GAILIS

Zemkopības ministrs A. ŪDRIS

 

01.10.1994