Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas turpmāk šā likuma tekstā tiek sauktas - diplomāti."

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Personas, kuras ieņem amatus Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā vai diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, bet kurām nav piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar likumu, veic diplomātiskā un konsulārā dienesta tehnisko darbinieku funkcijas. Tehniskie darbinieki tiek pieņemti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā un iecelti amatā saskaņā ar šā likuma II nodaļas 7. un 12.pantu.

(6) Diplomātisko un konsulāro dienestu nedrīkst pildīt personas, kuras ir bijušas PSRS vai LPSR Valsts drošības komitejas štata darbinieki."

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Diplomātiskā un konsulārā dienesta amati un tiem atbilstīgie diplomātiskie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs, ir šādi:

Amats

Rangs

I pakāpe

Valsts sekretārs

Vēstnieks

II pakāpe

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Valsts sekretāra vietnieks

Vēstnieks

Valsts protokola vadītājs

Vēstnieks

Speciālo uzdevumu vēstnieks

Vēstnieks

Ģenerālinspektors

Vēstnieks

Vēstnieks

Vēstnieks

III pakāpe

Pilnvarotais lietvedis

Padomnieks

Padomnieks

Padomnieks

Ministra palīgs - ārlietu ministra biroja vadītājs

Padomnieks

Ģenerālkonsuls

Ģenerālkonsuls

Departamenta direktors

Padomnieks

Valsts protokola vadītāja vietnieks

Padomnieks

IV pakāpe

Pirmais sekretārs

Pirmais sekretārs

Departamenta direktora vietnieks

Pirmais sekretārs

Ministra padomnieks

Pirmais sekretārs

Konsuls

Konsuls

Nodaļas vadītājs

Pirmais sekretārs

Ministra preses sekretārs

Pirmais sekretārs

V pakāpe

Otrais sekretārs

Otrais sekretārs

Nodaļas vadītāja vietnieks

Otrais sekretārs

Valsts sekretāra palīgs

Otrais sekretārs

Vēstnieka palīgs

Otrais sekretārs

VI pakāpe

Trešais sekretārs

Trešais sekretārs

Vicekonsuls

Vicekonsuls

VII pakāpe

Atašejs

Atašejs

Vēstnieka sekretārs

Atašejs

Diplomātiskais kurjers

Atašejs"

3. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārkārtējos un pilnvarotos vēstniekus un pastāvīgos pārstāvjus pēc ārlietu ministra un Saeimas Ārlietu komisijas kopēja saskaņota priekšlikuma amatā ieceļ un no amata atlaiž Valsts prezidents, bet ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka diplomātisko rangu viņiem piešķir ārlietu ministrs."

4. Papildināt 16.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ja ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kurš diplomātisko un konsulāro dienestu pilda ārvalstī, trīs kalendāra mēnešus iepriekš ir iesniedzis Ārlietu ministrijas valsts sekretāram lūgumu izbeigt valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā pēc paša vēlēšanās, valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, savstarpēji vienojoties, var izbeigt arī pirms minētā termiņa."

5. Papildināt 20., 21., 22. un 23.pantu pēc vārda "diplomāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tehniskais darbinieks" (attiecīgā locījumā).

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 20.jūnijā

04.07.1998