Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.371

Rīgā 1996.gada 1.oktobrī (prot. nr.48, 5.¤)

Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 4.oktobra lēmumā nr.126 "Par Mežsaimniecības attīstības fonda nolikumu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ieņēmumiem no meža resursu realizācijas" 1.pantu

Izdarīt Mežsaimniecības attīstības fonda nolikumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 1994.gada 4.oktobra lēmumu nr.126 - Latvijas Vēstnesis, 1994, 118.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. nodrošināt finansējumu valsts mežos un lietošanā esošajos mežos šādām vajadzībām:

4.1.1. sēklkopības objektu apsaimniekošanai un sēklu ieguvei;

4.1.2. selekcionēta reproduktīvā materiāla izaudzēšanai vai iegādei;

4.1.3. meža atjaunošanai un ieaudzēšanai;

4.1.4. meža kopšanai;

4.1.5. mazvērtīgo mežaudžu rekonstrukcijai;

4.1.6. meža mēslošanai;

4.1.7. medību saimniecības attīstībai;".

2. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Fonda ieņēmumus veido:

5.1. ieņēmumi no valsts mežos un lietošanā esošajos mežos iegūto meža un medību resursu, kā arī meža un medību produkcijas realizācijas;

5.2. ieņēmumi no sēklu un stādu realizācijas;

5.3. ieņēmumi no ciršanas tiesību iznomāšanas;

5.4. ieņēmumi, kas gūti, realizējot konfiscētos medību šaujamieročus un medību rīkus;

5.5. visi ieņēmumi no valsts medību platību iznomāšanas;

5.6. maksa par pakalpojumu sniegšanu fiziskajām un juridiskajām personām;

5.7. naudas sodi par likuma "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu" un Medību likuma, kā arī saskaņā ar tiem izdoto noteikumu pārkāpumiem;

5.8. maksājumi, kas izdarīti, lai atlīdzinātu mežsaimniecībai un medību saimniecībai nodarītos zaudējumus;

5.9. maksājumi, kas izdarīti, lai segtu zaudējumus par mežsaimniecībai atņemtajām zemēm un zemes kvalitātes pasliktināšanu;

5.10. banku kredīti;

5.11. ziedojumi.

6. Fonda līdzekļi glabājas nacionālajā valūtā speciālā budžeta kontos Valsts kases norēķinu centros, un to rīkotājs ir Valsts meža dienests un tā institūcijas."

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Fonda līdzekļus izlieto valsts mežos un lietošanā esošajos mežos šādām vajadzībām:

8.1. sēklkopības objektu apsaimniekošanai un sēklu ieguvei;

8.2. stādāmā materiāla izaudzēšanai;

8.3. meža atjaunošanai un ieaudzēšanai;

8.4. meža kopšanai;

8.5. faunas un floras resursu atjaunošanai;

8.6. meža un medījamo dzīvnieku aizsardzības sistēmas attīstībai;

8.7. meža aizsardzības un apsardzības pasākumu veikšanai;

8.8. mežsaimniecības un medību saimniecības objektu celšanai un uzturēšanai;

8.9. valsts virsmežniecību uzturēšanai;

8.10. materiāltehniskās bāzes nostiprināšanai;

8.11. meža meliorācijai un esošo meliorācijas sistēmu uzturēšanai;

8.12. meža ceļu būvei un uzturēšanai;

8.13. mežzinātnes un izglītošanas pasākumu finansēšanai;

8.14. ar meža un medību produkcijas ieguvi saistīto izdevumu segšanai;

8.15. meža ierīcībai;

8.16. meža monitoringa organizācijai un funkcionēšanai;

8.17. valsts meža kadastra pasākumu veikšanai;

8.18. izdevumu segšanai, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu fiziskajām un juridiskajām personām;

8.19. darbinieku sociālajai nodrošināšanai;

8.20. bankas kredītprocentu samaksai;

8.21. nodokļu un nodevu samaksai."

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs, Ministru prezidenta biedrs R.Dilba

05.10.1996