Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ārlietu ministrijas rīkojums Nr.20

1996.gada 6.martā

Par samaksu par konsulārajiem pakalpojumiem

Izdots saskaņā ar Konsulārā reglamenta 20.panta 2.daļu

1. Noteikt šādu samaksu par konsulārajiem pakalpojumiem (latos):

1.1. dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija) (par katru dokumentu):  
1.1.1. juridiskām personām 10
1.1.2. fiziskām personām 5
1.2. steidzama dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija) vienas darba dienas laikā (par katru dokumentu):  
1.2.1. juridiskām personām 20
1.2.2. fiziskām personām 10
1.3. steidzama vīzas noformēšana vienas darba dienas laikā papildus valsts nodevai) 15
1.4. konsulārie pakalpojumi ārvalstu ieceļošanas vīzu saņemšanai juridisko personu komandētiem darbiniekiem ārvalstu diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārpus Latvijas:  
1.4.1. vienai personai 5
1.4.2. divām vai vairākām personām, ja ieceļošanas vīzas saņemamas vienā diplomātiskajā/konsulārajā pārstāvniecībā (no personas) 3
.1.5. materiālās palīdzības sniegšana Latvijas pilsoņiem ekstremālās situācijās pārvedot naudas līdzekļus saskaņā ar Konsulārās instrukcijas 25.punktu 5% apmērā no summas, bet ne mazāk kā Ls 5
1.6. notariālo darbību veikšana (papildus valsts nodevai) saskaņā ar zvērinātu notāru pakalpojumu taksēm
1.7. dokumentu noformēšana civilstāvokļa aktu reģistrācijai 10
1.8. atgriešanās apliecības noformēšana 10
1.9. dokumentu izprasīšana (par katru dokumentu):  
1.9.1. juridisko personu uzdevumā 10
1.9.2. fizisko personu uzdevumā 5
1.10. Latvijas Republikas pilsoņu pasu noformēšana (papildus valsts nodevai) 30
1.11. rakstisku izziņu sagatavošana savas kompetences ietvaros 5

2. Valsts sekretāra vietnieks juridiskajos un konsulārajos jautājumos reizi ceturksnī apstiprina samaksas par konsulāro pakalpojumu likmes ārvalstu valūtās saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu samaksas iekasēšanai Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

Valsts sekretāra vietnieks juridiskajos un konsulārajos jautājumos, ņemot vērā dzīves dārdzības koeficientu attiecīgajā ārvalstī, var noteikt paaugstinātu augšminētās samaksas apmēru.

3. Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās valstīs, kuru valūta nav to brīvi konvertējamo valūtu starpā, kurām Latvijas Banka nosaka brīvi konvertējamās valūtas kursu attiecībā pret Latvijas latu, par konsulārajiem pakalpojumiem ņemama samaksa ASV dolāros.

4. Samaksa par konsulārajiem pakalpojumiem tiek ieturēta pirms pakalpojuma sniegšanas (izņemot šī rīkojuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajos gadījumos) reizē ar valsts nodevu, brīdinot pakalpojuma pieprasītāju, ka negatīvas atbildes gadījumā samaksa par konsulārajiem pakalpojumiem netiek atmaksāta.

5. Samaksa par katru konsulāro pakalpojumu (punkti 1.1. - 1.11.) Latvijā dzīvojošiem pensionāriem un represētām personām (Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem) tiek noteikta Ls 1,5. Šādā gadījumā pensionārs vai represētā persona uzrāda pensijas grāmatiņu vai represētās personas apliecību.

6. Valsts sekretāra vietnieks juridiskajos un konsulārajos jautājumos pēc Konsulārā departamenta direktora priekšlikuma apstiprina konsulāro amatpersonu sarakstu, kurām ir tiesības pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no samaksas par konsulārajiem pakalpojumiem.

7. Šis rīkojums stājas spēkā ar 1996.gada 1.aprīli. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos zaudē spēku Ārlietu ministrijas 1994.gada 12.augusta rīkojums nr.92.

Ārlietu ministrs Valdis Birkavs

Saskaņots: Finansu ministrs A.Kreituss

01.04.1996