Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi nr. 385

(prot. nr. 66, 22.§) Rīgā 1995. gada 19. decembrī

Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 22.februāra noteikumos nr.50 "Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sociālo palīdzību" 21. un 22.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 1994.gada 22.februāra noteikumos nr.50 "Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 27.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. bērni, kurus mātes atstājušas dzemdību namā un par kuriem ir vecāku juridiski pareizi noformēta rakstiska piekrišana bērna adopcijai;".

2. Aizstāt 3.punktā vārdus "valsts zīdaiņu namā (patversmē)" ar vārdiem "bērnu bāreņu aprūpes centros".

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja aizbildnība nodibināta bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš nav aizbildņa taisnās līnijas radinieks, kā arī brālis vai māsa, aizbildnim maksā atlīdzību no valsts pamatbudžeta līdzekļiem Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmērā.

Kārtību, kādā izmaksājama atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu, nosaka Ministru kabinets."

4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķir personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni. Šo pabalstu piešķir par katru aizbildnībā esošo bērnu, kurš dzīvo aizbildņa ģimenē. Pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, un tā izmaksu nodrošina Labklājības ministrija.

Pabalsta apmērs ir starpība starp ēdināšanas izdevumiem, kas mēnesī tiek izlietoti bērna uzturēšanai valsts audzināšanas iestādē, un apgādnieka zaudējuma pensiju, ģimenes valsts pabalstu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem par apgādājamo bērnu.

Vienas dienas ēdināšanas izdevumus nosaka saskaņā ar aprēķina normām, pēc kurām tiek sastādīts valsts budžets kārtējam gadam.

Kārtību, kādā izmaksājams pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, nosaka Ministru kabinets."

5. Svītrot 10.punktā vārdus "saskaņā ar izpildrakstiem ieturētie līdzekļi bērna uzturam, kā arī" un "saskaņā ar izpildrakstiem ieturētos līdzekļus bērna uzturam".

6. Papildināt 12.punktu aiz vārda "administrācija" ar vārdiem "ja bērns dzīvo audzināšanas iestādē, vai izglītības iestādes administrācija, ja bērns nedzīvo audzināšanas iestādē".

7. Aizstāt 13.punktā vārdus "Kabatas naudas apmēru nosaka saskaņā ar aprēķina normām, pēc kurām tiek sastādīts valsts budžets kārtējam gadam" ar šāda satura tekstu: "Kabatas naudas apmēru nosaka rajona pašvaldība, apstiprinot audzināšanas un izglītības iestādes pamatbudžeta izdevumu tāmi kārtējam gadam."

8. Papildināt 16.punkta pirmo rindkopu aiz vārda "iestāde" ar vārdiem "ja bērns dzīvo audzināšanas iestādē, vai izglītības iestāde, ja bērns nedzīvo audzināšanas iestādē".

9. Izteikt 16.panta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Katram bārenim un bērnam, kas palicis bez vecāku gādības, sasniedzot pilngadību un atstājot audzināšanas vai izglītības iestādi pēc tās beigšanas, audzināšanas iestāde izsniedz apģērbu, apavus, mīksto inventāru un naudu, kuras summa ir ne mazāka kā divu mēnešu ēdināšanas izdevumi iestādē, bet izglītības iestāde izsniedz apģērbu, apavus, mīksto inventāru un naudu saskaņā ar aprēķina normām, pēc kurām tiek sastādīts valsts budžets kārtējam gadam. Šim nolūkam nepieciešamie izdevumi paredzami iestādes pamatbudžeta izdevumu tāmē kārtējam gadam."

Ministru prezidents M.Gailis

Labklājības ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Bērziņš

31.12.1995