Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 326

Valmierā 2019. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 14, 30. §)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 323 "Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 323 "Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, Nr. 183) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policijas amatpersonas savas kompetences ietvaros.";

1.2. izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.";

1.3. izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Par noteikumu II., IV., VII. nodaļās minēto prasību neievērošanu, ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz sešām naudas soda vienībām, bet juridiskām personām - no divām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 326 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 323 "Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt atbildību par Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 323 "Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, Nr. 183) neievērošanu un amatpersonu kompetences robežas, ievērojot Administratīvās atbildības likuma, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, prasības.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

01.07.2020