Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9

Rēzeknē 2020. gada 4. jūnijā (prot. Nr. 93, 8. p., lēmums Nr. 1228-1)
Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 22.08.2019. saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta
pirmās daļas 9. punktu un Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža
" 22. punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 22.08.2019. saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā" šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 2. punktā vārdus "Pilsētas saimniecības pārvalde" ar vārdiem "Pilsētvides un attīstības pārvalde".

1.2. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

9. Noteikumu izpildi kontrolē Pārvalde un Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.

10. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

11. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 60 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no 20 līdz 200 naudas soda vienībām.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 22.08.2019. saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā""
Projekta nepieciešamības pamatojums Rēzeknes pilsētas domes 22.08.2019. saistošie noteikumi Nr. 22 "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā" nosaka ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, zaudējumu atlīdzināšanas kārtību un pašvaldības apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likuma ietvertajām normām.

Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmuma Nr. 1178 "Par reorganizācijas pasākumiem" izpilde, ar kuru tika likvidēta domes Pilsētas saimniecības pārvalde un izveidota Pilsētvides un attīstības pārvalde.

Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:

1. Tiek paredzēta administratīvā atbildība par saistošajos noteikumos noteikto noteikumu neievērošanu;

2. Tiek noteiktas institūcijas, kuras veiks administratīvā pārkāpuma procesu un kuras izskatīs administratīvā pārkāpuma lietu – Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
01.07.2020