Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 287

Rīgā 2020. gada 29. maijā (prot. Nr. 36 20. §)

Par valsts meža zemes nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Inčukalna novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu tos izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - ceļu būvniecībai (ceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai) (turpmāk - nekustamie īpašumi):

1.1. nekustamo īpašumu "Inčukalns-Kļavas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 002 0798) - valsts meža zemi - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 002 0211) 1,72 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 006 0609) 1,34 ha platībā -Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Ceļš uz Karjeriem" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 001 0235) - valsts meža zemi - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 001 0206) 0,85 ha platībā - Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā;

1.3. nekustamo īpašumu "Ceļš uz Mārsiliem" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 002 0793) - valsts meža zemi - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 002 0791) 1,96 ha platībā - Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.

2. Inčukalna novada pašvaldībai nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Inčukalna novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Inčukalna novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij Valsts kases personā, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

29.05.2020