Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 286

Rīgā 2020. gada 29. maijā (prot. Nr. 36 19. §)

Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Lejaskrogs-Caunes" pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā Apes novada pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu "Ceļš Lejaskrogs-Caunes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3648 002 0082) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3648 002 0082) 0,41 ha platībā un ar to saistīto ceļu - inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 3648 002 0082 001) - Gaujienas pagastā, Apes novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai;

2.2. bez atlīdzības nodot Apes novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

29.05.2020