Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 300

Rīgā 2020. gada 19. maijā (prot. Nr. 34 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
24. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52., 121. nr.; 2012, 34. nr.; 2013, 198. nr.; 2014, 22., 258. nr.; 2015, 148. nr.; 2016, 50. nr.; 2017, 104. nr.; 2019, 102. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 55.6 punktā skaitļus un vārdu "12.-26. rindu" ar skaitļiem un vārdu "12.-23. rindu";

1.2. svītrot 55.11 un 55.12 punktu;

1.3. izteikt 55.13 punktu šādā redakcijā:

"55.13 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 17.-18. rindā norāda dabasgāzes apjomu, ko apliek ar akcīzes nodokli, un aprēķināto akcīzes nodokli:

55.13 1. 17. rindā - taksācijas periodā galalietotājiem piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh) sadalījumā pa piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm atbilstoši izlietošanas mērķim;

55.13 2. 18. rindā - aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 17. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, ievērojot šajā rindā noteikto aprēķina formulu.";

1.4. aizstāt 55.14 punktā skaitli un vārdu "20. rindā" ar skaitli un vārdu "17. rindā";

1.5. izteikt 55.15 punktu šādā redakcijā:

"55.15 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 19. un 20. rindu aizpilda tikai tad, ja nepieciešams precizēt dabasgāzes apjomu un šim nolūkam nav izmantojamas citas dabasgāzes deklarācijas ailes. Ja, veicot precizējumus, dabasgāzes apjoms samazinās, to norāda ar "-" zīmi. Dabasgāzes deklarācijai pievieno attaisnojuma dokumentus, kas pamato 19. rindā norādīto dabasgāzes apjomu. Korekcijas rindās nenorāda akcīzes nodokļa summas, kas iekļautas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, par pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem).";

1.6. aizstāt 55.16 punktā skaitli un vārdu "22. rindā" ar skaitli un vārdu "19. rindā";

1.7. izteikt 55.17 punktu šādā redakcijā:

"55.17 Akcīzes nodokļa maksātājs, veicot korekcijas dabasgāzes deklarācijas 20. rindā, norāda aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 19. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.";

1.8. aizstāt 55.18 punktā skaitli un vārdu "24. rindu" ar skaitli un vārdu "21. rindu";

1.9. izteikt 55.19 punktu šādā redakcijā:

"55.19 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 22. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 21. rindas 1.-4. aili.";

1.10. aizstāt 55.20 punktā skaitli un vārdu "26. rindā" ar skaitli un vārdu "23. rindā";

1.11. izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods

- gads 01 2 0      
     
- mēnesis 02      

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš

- gads, datums, mēnesis 03 2 0            

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju

- statuss 04     apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
  dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs
 
      galalietotājs
 
    persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu
   
        dabasgāzes sadales sistēmas operators, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds 05
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods 06                        
- speciālās atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi numurs vai dabasgāzes tirgotāju reģistra numurs 07                        
     
      Dabasgāzei, ko neapliek ar akcīzes nodokli (kWh) Dabasgāzei, ko apliek ar akcīzes nodokli un izmanto
par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 1. punktu (kWh) par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu (kWh) par degvielu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 2. punktu (kWh)
    1 2 3 4
4. Akcīzes nodokļa likme
(euro par 1000 kWh)
08      
 
5. Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
Akcīzes preču noliktavā ievestais apjoms 09      
         
Apjoms, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 10        
     
6. Dabasgāzes apjoms, kas piegādāts galalietotājam, izmantojot vai neizmantojot sadales sistēmu 11      
 
7. Dabasgāzes apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli
Kopējais apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli, t. sk.: 12  
- apjoms, kas izmantots citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo 13  
- apjoms, kas izmantots divējādi 14    
- apjoms, kas izmantots mineraloģiskiem procesiem 15    
- apjoms, ko vienotais dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas operators, dabasgāzes sadales sistēmas operators, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators izlietojis dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, t. sk. zudumi 16    
 
8. Dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli
- dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli 17        
     
- akcīzes nodokļa summa (euro)
(08. r. x 17. r. : 1000)
18        

9. Korekcija (+/-)

Dabasgāzes apjoma korekcija 19        
Akcīzes nodokļa summa (euro)
(08. r. x 19. r. : 1000)
20        
Kopējā akcīzes nodokļa summa pa veidiem (euro) (18. r. + 20. r.) 21        
       
10. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (21. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa) 22        
   
11. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem dokumentiem 23  
 
 

"

2. Noteikumi piemērojami ar 2020. gada 1. maiju.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

21.05.2020