Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Skaidrojumi par ārkārtējo situāciju pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5

Babītes novada Babītes pagastā 2020. gada 26. martā

Grozījumi Babītes novada pašvaldības 23.08.2017. saistošajos noteikumos Nr. 9 "Babītes novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības domes
26.03.2020. lēmumu (prot. Nr. 4, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Babītes novada pašvaldības 23.08.2017. saistošajos noteikumos Nr. 9 "Babītes novada pašvaldības nolikums" (turpmāk tekstā - Nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Izslēgt Nolikuma 8.2.3. punktu "SIA R20";

1.2. Izslēgt Nolikuma 11.5. punktu "Civilās aizsardzības komisiju";

1.3. Papildināt Nolikuma IV nodaļu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā komitejas loceklim, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūtes pirms komitejas sēdes sākuma, informējot par prombūtni komitejas priekšsēdētāju, ir tiesības lūgt sēdes laikā nodrošināt videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Komitejas priekšsēdētājs nosaka, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference. Komitejas loceklis dalībai komitejas sēdē videokonferences režīmā autorizējas ar pašvaldības servera piešķirto lietotāja vārdu un paroli."

1.4. Papildināt Nolikuma V nodaļu ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā domes deputātam, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūtes pirms domes sēdes sākuma, informējot par prombūtni domes priekšsēdētāju, ir tiesības lūgt sēdes laikā nodrošināt videokonferenci (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Domes priekšsēdētājs nosaka, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference. Domes deputāts dalībai domes sēdē videokonferences režīmā autorizējas ar pašvaldības servera piešķirto lietotāja vārdu un paroli."

1.5. Izteikt 105. pantu šādā redakcijā:

"105. Pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā šī nolikuma 92., 94., 97. un 98. punktā noteiktos līgumus slēdz Domes priekšsēdētājs."

1.6. Izteikt XVI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI"

1.7. Papildināt XVI nodaļu ar 128. punktu šādā redakcijā:

"Laikā kad valstī, valsts daļā vai novada administratīvajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, deputātiem dalībai sēdēs videokonferences režīmā autorizējoties ar pašvaldības servera piešķirto lietotāja vārdu un paroli. Domes priekšsēdētājs rīkojumā norāda kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālināto sēžu norisi."

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

27.03.2020