Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ventspils brīvostas likumā

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3. nr.; 2001, 17. nr, 2003, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 170. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Brīvostas valde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Brīvostas pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 6. pantu.

3. Aizstāt 14. panta trešās daļas ievaddaļā vārdus "Ostas valdē" ar vārdiem "Brīvostas pārvaldē".

4. Izslēgt 18. pantu.

5. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz dienai, kad stājas spēkā likums, ar kuru tiek mainīts Latvijas ostu pārvaldības modelis atbilstoši starptautiskajiem labas pārvaldības principiem, Brīvostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) šā likuma ietvaros darbojas, ievērojot šādus nosacījumus:

1) šā likuma 4. panta ceturtajā un devītajā daļā minētās tiesības īsteno Brīvostas pārvaldes (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) valde, izņemot gadījumu, kad attiecīgā ostas zeme vai cits nekustamais īpašums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots Likuma par ostām 7. panta 1.2 daļas minētās kapitālsabiedrības valdījumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā;

2) Brīvostas pārvaldes (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) valde lemj par to līgumu par licencētu komercdarbību Brīvostā pirmstermiņa izbeigšanu, kuri noslēgti līdz šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienai;

3) Brīvostas pārvaldes (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) valde lemj par to atļauju par licencētu komercdarbību Brīvostā anulēšanu, kuras izsniegtas līdz šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienai."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 18. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 19. decembrī

20.12.2019