Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 607

Rīgā 2019. gada 3. decembrī (prot. Nr. 56 32. §)

Par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu un otrās daļas 1. punktu un likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo un trešo daļu, 6. panta pirmo un otro daļu un 8. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu, lai novērstu antropogēnas katastrofas draudus, kas saistīti ar potenciālu kaitējumu videi un sabiedrības veselībai, sākot ar 2019. gada 12. decembri sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā:

1. Pagarināt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 2019. gada 12. decembra līdz 2020. gada 12. martam, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, nepalielinot administratīvo un finansiālo slogu atkritumu radītājiem vai valdītājiem ārkārtējās situācijas spēkā esības laikā.

2. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Uzdot Rīgas domei:

3.1. vienoties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, ka sarunu procedūras rezultātā noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu termiņš tiek noteikts līdz brīdim, kamēr ir spēkā ar šo rīkojumu pagarinātā izsludinātā ārkārtējā situācija;

3.2. nepasliktināt sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nosacījumus, kādi attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā ir spēkā līdz 2019. gada 11. decembrim;

3.3. ar 2019. gada 12. decembri nodrošināt sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar iepirkumu procedūras rezultātā izvēlētajiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem;

3.4. nodrošināt, ka šā rīkojuma 1. punktā minētajā laikposmā sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

4. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā minētā valsts institūcija ir Rīgas dome, un tā ir atbildīga par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskajām un juridiskajām personām šā rīkojuma 1. punktā minētajā laikposmā.

5. Rīgas domei nodrošināt, ka sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem nekavējoties ir pieejama objektīva un pilnvērtīga informācija par kārtību, kādā tiek nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai par lēmumu informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

03.12.2019