Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr. 24

Rīgā 2019. gada 28. novembrī (prot. Nr. 59, 2. §)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr. KL\2.2-4\19\23
Par OÜ "MM Grupp" vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār AS "IM Arvutid" un SIA "MacPeople"

Konkurences padome (turpmāk - KP) 04.11.2019. saņēma ziņojumu par apvienošanos (turpmāk - Ziņojums), kurā OÜ "MM Grupp" (Igaunijas Republikā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr. 10515366) caur OÜ "UP Invest" (Igaunijas Republikā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr. 12371871) iegūs vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār AS "IM Arvutid (Igaunijas Republikā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr. 10390835) filiāli Latvijā "Ideal solutions" (Latvijas Republikā reģistrēta ārvalstu komersanta filiāle, reģistrācijas Nr. 40103177024) un SIA "MacPeople" (Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr. 40103169099).

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP

konstatēja:

Apvienošanās rezultātā OÜ "MM Grupp" caur OÜ "UP Invest" iegūst vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār AS "IM Arvutid" filiāli Latvijā "Ideal solutions" un SIA "MacPeople" (turpmāk - mērķa sabiedrības). Līdz ar to apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam un saskaņā ar Konkurences likuma 15. panta otro daļu ir paziņojama KP.

OÜ "MM Grupp" un tās saistīto uzņēmumu darbība, t.i., 1) farmaceitisko izstrādājumu, medikamentu tirdzniecība un mārketings, 2) veterināro medikamentu tirdzniecība, veterināro klīniku darbība, 3) aptieku darbība, 4) medicīnas preču, piederumu un iekārtu tirdzniecība, 5) mediju monitorings, 6) ziņu aģentūru darbība, 7) kosmētikas un dabas produktu mazumtirdzniecība, 8) laikrakstu un dažādu citu informācijas materiālu iespiešanas un piegāde, 9) interneta ziņu portālu pakalpojumi, 10) reklāmas un tiešā mārketinga pakalpojumi, 11) ēdiena piedevu un vitamīnu tirdzniecība, 12) ēdināšanas un izklaides pakalpojumi, 13) kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumi, 14) kino pakalpojumi un citi darbības veidi nepārklājas ar mērķa sabiedrību darbības veidiem.

AS "IM Arvutid" filiāle Latvijā "Ideal solutions" darbība ir elektronisko preču tirdzniecība, tostarp preču ar zīmolu Apple un Apple Premium izplatīšana un Apple autorizēto pakalpojumu sniegšana Latvijas teritorijā. SIA "MacPeople" organizē telpu nomāšanu, kas nepieciešamas AS "IM Arvutid" Latvijas filiāles darbībai, un nesniedz pakalpojumus trešajām personām.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto informāciju secināms, ka apvienošanās rezultātā nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem, kuros darbojas OÜ "MM Grupp" saistītie uzņēmumi Latvijas teritorijā. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16. panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, OÜ "MM Grupp" iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār AS "IM Arvutid" filiāli Latvijā "Ideal solutions" un SIA "MacPeople".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu KP lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētāja S. Ābrama