Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 550

Rīgā 2018. gada 23. oktobrī (prot. Nr. 49 39. §)

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu

1. Atbalstīt Ministru kabineta Apbalvošanas padomes priekšlikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 58. punktu piešķirt Ministru kabineta Atzinības rakstu:

1.1. Latvijas Universitātes rektoram, profesoram, habilitētajam bioloģijas doktoram Indriķim Muižniekam par izciliem sasniegumiem zinātnē un augstākās izglītības jomā;

1.2. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķei, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesorei, biedrības "Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija" prezidentei, habilitētajai ekonomikas doktorei Baibai Rivžai par valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV - "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (2014-2018)" rezultatīvo vadību;

1.3. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta direktoram un Ķīmijas fakultātes asociētajam profesoram, ķīmijas doktoram Donātam Ertam par nozīmīgu ieguldījumu nanozinātņu attīstībā Latvijā un aktīvu līdzdalību Latvijas Zinātņu akadēmijas darbā;

1.4. Ogres Valsts tehnikuma direktorei Ilzei Brantei par izcilības veicināšanu profesionālajā izglītībā;

1.5. Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektorei, profesorei un vadošajai pētniecei Irinai Pilverei par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes un lauksaimniecības un meža nozares attīstībā;

1.6. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei Līgai Lejiņai par nozīmīgu ieguldījumu izglītības reformu ieviešanā vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā, sekmējot kvalitatīvas, pieejamas un resursefektīvas izglītības sistēmas izveidi, kā arī zinātnes un pētniecības sistēmas pārvaldības attīstību;

1.7. bijušajai Latvijas Republikas vēstniecības Polijas Republikā padomniecei Andai Ābelei par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas ārlietu dienestā;

1.8. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" starptautisko projektu vadītājai Ingai Bodnarjukai-Mrazauskai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūras popularizēšanā ārvalstīs un veiksmīgu Latvijas dalības nodrošināšanu Londonas grāmatu tirgū Baltijas viesu valstu statusā;

1.9. Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākajai referentei Līgai Buševicai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūras un grāmatniecības nozares attīstībā un veiksmīgu Latvijas dalības nodrošināšanu Londonas grāmatu tirgū Baltijas viesu valstu statusā;

1.10. Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājam Jānim Garjānam par nozīmīgu ieguldījumu muzeju nozares attīstībā;

1.11. diriģentam, komponistam, mūzikas pedagogam un latviešu sabiedriskajam darbiniekam Andrejam Jansonam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas profesionālās mūzikas attīstībā, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku kustības stiprināšanā pasaulē un Latvijas kultūras popularizēšanā ārvalstīs;

1.12. komponistam Jurim Karlsonam par nozīmīgu radošo ieguldījumu Latvijas kultūras un mūzikas mākslas attīstībā;

1.13. pedagogam, teātra zinātniekam un kultūras pasākumu režisoram Jānim Siliņam par ieguldījumu kultūrizglītības jomā, pedagoģijā un teātra zinātnē;

1.14. scenogrāfam Andrim Freibergam par izcilu ieguldījumu Latvijas scenogrāfijas attīstībā un popularizēšanā ārvalstīs;

1.15. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas vizuālās mākslas departamenta vadītājai Gintai Gerhardei-Upeniecei par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslas pētniecībā un starptautiskas atpazīstamības veicināšanā, sekmīgi organizējot Latvijas simtgadei veltītās izstādes;

1.16. tradicionālās kultūras biedrības "Aprika" vadītājai Mārai Mellēnai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma un latviešu tautas tradīciju saglabāšanā un pēctecības nodrošināšanā;

1.17. Limbažu kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" un Skrīveru lietišķās mākslas kolektīva "Putnukalns" vadītājai, tekstilmāksliniecei un pasniedzējai Baibai Vaivarei par nozīmīgu ieguldījumu tautas lietišķās mākslas saglabāšanā un attīstībā;

1.18. režisorei un pedagoģei Ainai Matīsai par ilggadēju un nozīmīgu devumu kultūrizglītības jomā, pedagoģijā un skatuves mākslā;

1.19. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes priekšnieka vietniecei pulkvežleitnantei Brigitai Lasenbergai par nozīmīgu ieguldījumu pārrobežu smagās un organizētās noziedzības apkarošanā;

1.20. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes 2. nodaļas priekšniekam pulkvežleitnantam Dainim Vēberam par ieguldījumu pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanā, tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības veicināšanā organizētās noziedzības apkarošanā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguvē;

1.21. Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta "Sigma" galvenajam inspektoram kapteinim Oļegam Smirnovam par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā;

1.22. Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta "Sigma" vecākajam inspektoram virsleitnantam Oskaram Lozdam par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā;

1.23. Drošības policijas priekšniekam Normundam Mežvietam par profesionālu ieguldījumu Latvijas drošības politikas mērķu sasniegšanā un iekšējās drošības nostiprināšanā;

1.24. akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" padomes loceklim un Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātam Andrim Oskaram Brutānam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas rūpniecības attīstībā un ekonomiskajā izaugsmē;

1.25. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VALPRO" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VALTECH" valdes priekšsēdētājam Aivaram Flemingam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas rūpniecības attīstībā un ekonomiskajā izaugsmē;

1.26. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītājai, ģenerāldirektora vietniecei nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktorei Dacei Pelēkajai par nozīmīgu ieguldījumu nodokļu administrēšanas jomā, kā arī iestādes mērķu sasniegšanā un darbības nodrošināšanā;

1.27. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmāram Šņucinam par sasniegumiem nodokļu politikas īstenošanā un tautsaimniecības attīstības veicināšanā;

1.28. Finanšu ministrijas valsts sekretārei Baibai Bānei par nozīmīgu ieguldījumu valsts finanšu sistēmas attīstībā, īstenojot sabalansētu, valsts attīstību veicinošu fiskālo politiku un nodrošinot straujāku Latvijas tautsaimniecības attīstību;

1.29. Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājai Ievai Braunfeldei par nozīmīgu ieguldījumu Finanšu ministrijas iekšējo procesu efektivizēšanā, darba vides pilnveidošanā un inovatīvu risinājumu ieviešanā;

1.30. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos Armandam Eberhardam par nozīmīgu ieguldījumu Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju intensificēšanā un risku pārvaldībā, kā arī Valdības rīcības plānā un darbības programmā noteikto mērķu sasniegšanā;

1.31. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniecei finanšu politikas jautājumos Līgai Kļaviņai par nozīmīgu ieguldījumu finanšu sektora politikas attīstībā un sekmīgu valsts interešu pārstāvības nodrošināšanu starptautiskajās institūcijās;

1.32. Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktorei Intai Vasaraudzei par augsti profesionālu un atbildīgu makroekonomiskās situācijas analīzi un iesaisti ekonomikas strukturālo reformu īstenošanā;

1.33. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra vecākajam tiesu medicīnas ekspertam, Rīgas Stradiņa universitātes Patoloģijas katedras asociētajam profesoram, medicīnas doktoram Ojāram Teterim par ieguldījumu tiesu medicīnas nozares attīstībā, kā arī studentu un jauno speciālistu apmācībā un sabiedrības izglītošanā;

1.34. biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājam Dainim Ģēģeram par ieguldījumu būvspeciālistu darba kvalitātes pilnveidošanā, kā arī mācību programmu un normatīvā regulējuma izstrādē;

1.35. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektorei Evai Juhņēvičai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku sagatavošanā un norisē;

1.36. šādiem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju virsvadītājiem par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos:

1.36.1. Selgai Apsei;

1.36.2. Dagmārai Bārbalei;

1.36.3. Agrim Daņiļevičam;

1.36.4. Ilmāram Dreļam;

1.36.5. Jānim Ērglim;

1.36.6. Taigai Ludboržai;

1.36.7. Ilzei Mažānei;

1.36.8. Zandai Mūrniecei;

1.36.9. Jānim Purviņam;

1.36.10. Guntai Skujai;

1.37. šādiem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku virsdiriģentiem par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos:

1.37.1. Kasparam Ādamsonam;

1.37.2. Airai Birziņai;

1.37.3. Gintam Cepleniekam;

1.37.4. Ivaram Cinkusam;

1.37.5. Agitai Ikauniecei-Rimšēvičai;

1.37.6. Mārtiņam Klišānam;

1.37.7. Sigvardam Kļavam;

1.37.8. Mārai Marnauzai;

1.37.9. Andrejam Mūrniekam;

1.37.10. Mārim Sirmajam;

1.37.11. Intam Teterovskim;

1.37.12. Ilzei Valcei;

1.37.13. Romānam Vanagam;

1.38. šādiem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģentiem par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos:

1.38.1. Artūram Maculēvičam;

1.38.2. Egonam Salmanim;

1.38.3. Guntim Kumačevam;

1.38.4. Haraldam Bārzdiņam;

1.38.5. Jānim Puriņam;

1.38.6. Pēterim Vilkam;

1.38.7. Raitim Ašmanim.

2. Ministru kabineta Atzinības rakstu I. Muižniekam, B. Rivžai, D. Ertam, I. Brantei, I. Pilverei un L. Lejiņai pasniedz izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, A. Ābelei - ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, I. Bodnarjukai-Mrazauskai, L. Buševicai, J. Garjānam, A. Jansonam, J. Karlsonam, J. Siliņam, A. Freibergam, G. Gerhardei-Upeniecei, M. Mellēnai, B. Vaivarei, A. Matīsai, E. Juhņēvičai, S. Apsei, D. Bārbalei, A. Daņiļevičam, I. Dreļam, J. Ērglim, T. Ludboržai, I. Mažānei, Z. Mūrniecei, J. Purviņam, G. Skujai, K. Ādamsonam, A. Birziņai, G. Cepleniekam, I. Cinkusam, A. Ikauniecei-Rimšēvičai, M. Klišānam, S. Kļavam, M. Marnauzai, A. Mūrniekam, M. Sirmajam, I. Teterovskim, I. Valcei, R. Vanagam, A. Maculēvičam, E. Salmanim, G. Kumačevam, H. Bārzdiņam, J. Puriņam, P. Vilkam, un R. Ašmanim - kultūras ministre Dace Melbārde, B. Lasenbergai, D. Vēberam, O. Smirnovam, O. Lozdam un N. Mežvietam - iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, A. O. Brutānam un A. Flemingam - Ministru prezidents Māris Kučinskis, D. Pelēkajai, I. Šņucinam, B. Bānei, I. Braunfeldei, A. Eberhardam, L. Kļaviņai un I. Vasaraudzei - finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, O. Teterim - veselības ministre Anda Čakša un D. Ģēģeram - Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

23.10.2018