Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Par dokumenta deklasificēšanu

Ministru kabineta 2017. gada 24. februāra rīkojuma Nr. 93 "Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu" ("Latvijas Vēstnesis", 27.02.2017., 43. nr.) 1.-4. punkts ir deklasificēts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija sēdes (prot. Nr. 22 44. §) protokollēmuma 7. punktu. Rīkojuma 1.-4. punkta redakcija ir šāda:

"1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. panta trešās daļas 2. punktu noteikt, ka, ņemot vērā iespējamo apdraudējumu būtiskām valsts interesēm (tai skaitā valsts finanšu sektora ilgtermiņa attīstībai, stabilitātei un reputācijai), līgums par atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma veikšanā tiek slēgts, nepiemērojot publiskā iepirkuma procedūras.

2. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ģenerālprokuratūrai ne vairāk kā 387 200 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), lai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam nodrošinātu finansējumu līguma noslēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Deloitte Latvia" (turpmāk - konsultants) par atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sagatavošanā atbilstoši Pasaules Bankas metodikai, ko šim mērķim Latvija ir iegādājusies 2015. gadā, un atbilstoši šā rīkojuma pielikumā norādītajam darba apjomam un termiņiem.

3. Ģenerālprokuratūrai šā rīkojuma 2. punktā minēto finansējuma pieprasījumu iesniegt Finanšu ministrijā atbilstoši faktiski nepieciešamajam izdevumu apmēram, nepārsniedzot 387 200 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

4. Noteikt, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests līgumu ar konsultantu noslēdz, līguma ietvaros noteiktos nodevumus pieņem un norēķinus veic pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Konsultanta līgumā paredzēt, ka:

4.1. 20 % no konsultanta atlīdzības ir atkarīgi no darba rezultātu novērtējuma (novērtēšanas nosacījumi ir iekļauti pakalpojuma līgumā);

4.2. konsultanta uzskaitītajā darba izpildes laikā netiek iekļauti uzdevumi, kurus veic valsts institūcijas;

4.3. konsultants apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru darba gaitā saņemto informāciju un ievērot konfidencialitātes nosacījumus arī pēc darba pabeigšanas."

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta
vadītāja L. Peinberga

24.02.2017