Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.325

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 46.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 69., 136. nr.; 2011, 107., 152. nr.; 2013, 239. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā un 2. pielikumā vārdus "Hipotēku banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība "Altum"" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā:

2.1. skaitļus " 1535/2007" ar skaitļiem " 1408/2013";

2.2. skaitļus " 1998/2006" ar skaitļiem " 1407/2013".

3. Izteikt 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum"" (turpmāk - sabiedrība "Altum"), kas minētā uzdevuma izpildē ir Zemkopības ministrijas funkcionālajā pakļautībā, aizdevuma veidā piešķir:".

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Aizdevumu piešķir saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013) un saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013)."

5. Izteikt 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. lielajiem uzņēmumiem, ja to kredītreitings nav vismaz "B-"."

6. Izteikt 7. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Saimnieciskās darbības veicējam vai augļu un dārzeņu ražotāju grupai piešķir aizdevumu 7 000-1 000 000 euro apmērā, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai - ne vairāk kā 2 850 000 euro apmērā."

7. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja aizņēmējs nespēj nodrošināt aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi, bet naudas plūsma vai saimniecības attīstības plāns apliecina aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu nākotnē, sabiedrība "Altum" ir tiesīga veikt aizņēmēja un aizdevuma restrukturizāciju, pagarinot aizdevuma termiņu līdz diviem gadiem, mainot maksājuma kārtību (apmēru) un maksājumu struktūru (periodiskums). Aizņēmēja restrukturizācijas plāns ir saskaņots ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"."

8. Aizstāt 9. punkta otrajā teikumā skaitli un vārdu "2. panta" ar skaitli un vārdu "3. panta".

9. Izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja de minimis atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, sabiedrība "Altum" pārbauda, vai vienam vienotam uzņēmumam piešķirtais de minimis atbalsta apmērs attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktā de minimis atbalsta maksimālo apmēru. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem."

10. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Sabiedrība "Altum" lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem triju nedēļu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi iesniegumu, kas ietver plānoto pasākumu aprakstu attīstības veicināšanai un apgrozāmo līdzekļu aizdevuma atmaksas nodrošināšanai, produktu aprakstu, plānoto naudas plūsmu, informāciju par jebkuru atbalstu, kas saņemts atbilstoši Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulai (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 28. decembris, Nr. L 379) un Komisijas regulai Nr. 1407/2013 saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem."

11. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Lauku atbalsta dienests uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1535/2007 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013, bet sabiedrība "Altum" - atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006 un Komisijas regulu Nr. 1407/2013 atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem."

12. Aizstāt 14. punktā skaitļus un vārdus "2014. gada 30. jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2020. gada 31. decembrim".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

26.06.2014