Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 8., 23.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2011, 157.nr.; 2012, 101.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Par diplomātu var būt Latvijas pilsonis, kuram nav citas valsts pilsonības. Izņēmuma gadījumos, ja tas nepieciešams Latvijas valsts interesēs, Ministru kabinets pēc ārlietu ministra priekšlikuma var atļaut piešķirt diplomātisko rangu Latvijas pilsonim, kuram ir citas valsts pilsonība."

2. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Diplomātiskā un konsulārā dienesta amati un tiem atbilstīgie diplomātiskie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs, ir šādi:

Amats

Rangs

I pakāpe

Valsts sekretārs Vēstnieks

II pakāpe

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Valsts sekretāra vietnieks Vēstnieks
Valsts protokola vadītājs Vēstnieks
Speciālo uzdevumu vēstnieks Vēstnieks
Ģenerālinspektors Vēstnieks
Vēstnieks Vēstnieks
Pastāvīgais pārstāvis Vēstnieks

III pakāpe

Direkcijas vadītājs Vecākais padomnieks
Pilnvarotais lietvedis Vecākais padomnieks
Ģenerālkonsuls Vecākais padomnieks
Departamenta direktors Vecākais padomnieks

IV pakāpe

Ārlietu ministra biroja vadītājs Padomnieks
Departamenta direktora vietnieks Padomnieks
Valsts protokola vadītāja vietnieks Padomnieks
Konsulāta vadītājs Padomnieks
Padomnieks Padomnieks

V pakāpe

Ministra padomnieks Pirmais sekretārs
Ministra preses sekretārs Pirmais sekretārs
Nodaļas vadītājs Pirmais sekretārs
Pirmais sekretārs Pirmais sekretārs
Konsuls Pirmais sekretārs

VI pakāpe

Nodaļas vadītāja vietnieks Otrais sekretārs
Otrais sekretārs Otrais sekretārs
Valsts sekretāra palīgs Otrais sekretārs
Vēstnieka palīgs Otrais sekretārs

VII pakāpe

Trešais sekretārs Trešais sekretārs
Vicekonsuls Trešais sekretārs

VIII pakāpe

Atašejs Atašejs
Vēstnieka sekretārs Atašejs
Diplomātiskais kurjers Atašejs

3. Papildināt 10.panta pirmo daļu pēc vārdiem "pastāvīgos pārstāvjus" ar vārdiem "kas ir pastāvīgo pārstāvniecību starptautiskajās organizācijās vadītāji".

4. Aizstāt 11.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "III pakāpe", "IV pakāpe", "V pakāpe", "VI pakāpe" attiecīgi ar skaitļiem un vārdiem "IV pakāpe", "V pakāpe", "VI pakāpe", "VII pakāpe".

5. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks vienā ārvalstī diplomātiem, kuri ieņem II-IV pakāpes amatus saskaņā ar šā likuma 9.pantu, ir ne vairāk kā četri gadi, bet diplomātiem, kuri ieņem V-VIII pakāpes amatus, - ne vairāk kā trīs gadi. Diplomātu var nosūtīt pildīt diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas. Izņēmuma gadījumos, lai nodrošinātu diplomātiskā un konsulārā dienesta darbību, diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku ārvalstī var pagarināt ne vairāk kā par vienu gadu divos termiņos pēc kārtas.";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Diplomātu var nosūtīt pildīt diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs ne ātrāk kā gadu pēc atgriešanās no iepriekšējā dienesta ārvalstīs, ja tas nav bijis ilgāks par pieciem gadiem, vai ne ātrāk kā divus gadus pēc atgriešanās no iepriekšējā dienesta ārvalstīs, ja tas bijis ilgāks par pieciem gadiem. Izņēmuma gadījumos, ja nav iespējams nosūtīt citu diplomātu, ar ārlietu ministra piekrišanu diplomātam pēc atgriešanās no iepriekšējās dienesta vietas ārvalstīs var noteikt īsāku dienesta laiku Latvijā.

(12) Ārlietu ministrijas valsts sekretāra amata pildīšanas laiks ir četri gadi. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra amata pienākumus var pildīt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 3.panta 3.1 daļā noteiktais neattiecas uz Latvijas pilsoni, kuram diplomātiskais rangs piešķirts pirms 2013.gada 1.oktobra un kuram saskaņā ar Pilsonības likumu iegūta citas valsts pilsonība bija jau pirms 2013.gada 1.oktobra.

6. Grozījumi šā likuma 14.pantā pēc to spēkā stāšanās piemērojami arī diplomātiem, kuri nosūtīti pildīt diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs vai iecelti Ārlietu ministrijas valsts sekretāra amatā pirms šo grozījumu spēkā stāšanās."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 16.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 5.februārī

06.02.2014