Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1337

Rīgā 2013.gada 19.novembrī (prot. Nr.61 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 130., 205.nr.; 2012, 157.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu "2 793 646 lati" ar skaitli un vārdu "3 975 000,14 euro";

1.2. aizstāt 19.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.3. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Vienam projekta iesniedzējam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 4268,62 euro. Vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 355 717,95 euro.";

1.4. aizstāt 31. un 32.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.5. aizstāt 37.4.apakšpunktā vārdu "lats" ar vārdu "euro";

1.6. izteikt 1.pielikuma 2.tabulu šādā redakcijā:

"2.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas (euro/kWth)*

Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons (MWth)

7.1.1. Gāzes katls

116,68

no 0,025 līdz 0,05 (neieskaitot)
7.1.2. Gāzes katls

110,98

no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot)
7.1.3. Gāzes katls

85,37

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)
7.1.4. Gāzes katls

81,10

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)
7.1.5. Gāzes katls

59,76

1,0 un vairāk

Piezīme. * Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi. Izmaksas neietver pievienotās vērtības nodokli (PVN).";

1.7. izteikt 1.pielikuma 3.tabulu šādā redakcijā:

"3.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas (euro/kWel)*

Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons (MWel)

7.2.1. Kombinētā cikla gāzes turbīna

711,44

atsauce attiecas uz saules, vēja un hidroelektrostacijām
7.2.2. Gāzes dzinējs, dabasgāze

1920,88

līdz 0,25 (neieskaitot)
7.2.3. Gāzes dzinējs, dabasgāze

1565,16

0,25 un vairāk

Piezīme. * Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi. Izmaksas neietver pievienotās vērtības nodokli (PVN).";

1.8. aizstāt 1.pielikuma 8.punktā apzīmējumu "Ls" ar vārdu "euro";

1.9. aizstāt 2.pielikuma 3.6.3.apakšsadaļā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.10. aizstāt 2.pielikuma 6.2. apakšsadaļā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.11. aizstāt 2.pielikuma 8.sadaļā:

1.11.1. skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.11.2. vārdu "latu" ar vārdu "euro";

1.12. aizstāt 2.pielikumā ietvertās iesnieguma veidlapas 1. un 2.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.13. aizstāt 3.pielikuma 2.7. apakšpunktā vārdu "lats" ar vārdu "euro";

1.14. aizstāt 3.pielikuma 3.18.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "3000 latu" ar skaitli un vārdu "4268,62 euro";

1.15. aizstāt 3.pielikuma 3.18.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "250 000 latu" ar skaitli un vārdu "355 717,95 euro";

1.16. aizstāt 4.pielikuma 1.2.apakšpunktā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15. un 1.16.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

23.11.2013