Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.25

Rīgā 2013.gada 8.janvārī (prot. Nr.2 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 135.nr.; 2011, 204.nr.; 2012, 22., 156.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.12. pirms noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas 10 darbdienu laikā veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, novērtējot projekta rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta iesniegumam."

2. Svītrot 18.1 punktu.

3. Papildināt noteikumus ar 18.3 punktu šādā redakcijā:

"18.3 Piemērojot šo noteikumu 20.10.apakšpunktā minēto cilvēkstundas likmi, samaksa par informācijas sistēmas programmatūras izmaiņām nevar pārsniegt 15 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet samaksa par pārējiem pakalpojumiem - piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām."

4. Svītrot 20.7. un 20.8.apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 20.9. un 20.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.9. radušās, izpildot iepirkuma līgumu, kas noslēgts sarunu procedūras rezultātā, un pirms sarunu procedūras uzsākšanas ir saņemts atbildīgās iestādes saskaņojums sarunu procedūras piemērošanai;

20.10. publiskajā iepirkumā nepārsniedz 60 latu par cilvēkstundu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), ja samaksa par pakalpojumu veikta, pamatojoties uz nostrādāto stundu skaitu. Izņēmuma gadījumos, finansējuma saņēmējam iesniedzot pamatojumu atbildīgajā iestādē, cilvēkstundu likmes var būt augstākas par 60 latiem, ja saņemts atbildīgās iestādes saskaņojums."

6. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā metodiku sarunu procedūras izvērtēšanai un metodiku izņēmuma gadījumu izvērtēšanai, kad cilvēkstundu likmes var būt augstākas par 60 latiem, un publicē tās ministrijas tīmekļa vietnē."

7. Svītrot 57.3 punktu.

8. Papildināt noteikumus ar 57.6 punktu šādā redakcijā:

"57.6 Finansējuma saņēmējs samaksā informācijas sistēmas izstrādātājam noslēguma maksājumu, kas nevar būt mazāks par 30 procentiem no informācijas sistēmas izstrādes līgumcenas, tikai pēc tam, kad ir parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts par informācijas sistēmas izstrādi."

9. Svītrot 61.punktu.

10. Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Izstrādātājs nodod finansējuma saņēmējam projekta ietvaros izstrādātās vai pielāgotās programmatūras dokumentētu pirmkodu un autora mantiskās tiesības vai licencē šo programmatūru finansējuma saņēmējam, izmantojot kādu no atvērtā pirmkoda licencēm."

11. Papildināt noteikumus ar 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Šo noteikumu 18.3 punktā, 20.9. un 20.10.apakšpunktā, 57.6 un 61.1 punktā minētās prasības piemēro finansējuma saņēmējam, kurš iepirkuma līgumu ir noslēdzis pēc 2013.gada 15.janvāra."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

17.01.2013