Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 28. decembra noteikumus Nr. 455 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem".

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 13.aprīlī Noteikumi Nr. 139

Rīgā (prot. Nr. 21, 22.§)

Noteikumi par valsts nodevu par vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par nodokļiem un nodevām" 10.pantu

1. Noteikt par vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs šādas valsts nodevas likmes (latos):

1.1. vienreizēja privāta ieceļošanas vīza 6
1.2. divreizēja privāta ieceļošanas vīza 10
1.3. daudzkārtēja privāta ieceļošanas vīza ar derīguma termiņu
līdz trim mēnešiem 15
1.4. daudzkārtēja privāta ieceļošanas vīza ar derīguma termiņu
līdz sešiem mēnešiem, kopējam uzturēšanās laikam Latvijas
teritorijā nepārsniedzot 90 dienu 25
1.5. daudzkārtēja privāta ieceļošanas vīza ar derīguma termiņu
līdz vienam gadam, uzturēšanās laikam Latvijas teritorijā
kalendāra pusgada laikā nepārsniedzot 90 dienu 40
1.6. tranzītvīza vienreizējai Latvijas teritorijas šķērsošanai 3
1.7. tranzītvīza divreizējai Latvijas teritorijas šķērsošanai 4
1.8. tranzītvīza daudzkārtējai Latvijas teritorijas šķērsošanai
ar derīguma termiņu:
1.8.1. līdz trim mēnešiem 6
1.8.2. līdz sešiem mēnešiem 15
1.8.3. līdz vienam gadam 20
1.9. grupas vīza (par katru personu) 3
1.10. speciālā vīza 50
1.11. imigrācijas vīza 10
1.12. termiņuzturēšanās atļauja:
1.12.1. uz sešiem mēnešiem 30
1.12.2. uz laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus
(par katriem nākamajiem sešiem mēnešiem) 6
1.13. pastāvīgās uzturēšanās atļauja 60
1.14. pastāvīgās uzturēšanās atļauja personām, kuras to saņem
atbilstoši likuma "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu
un uzturēšanos Latvijas Republikā" 23.1 pantam 10

2. Par privātās, tranzīta un grupas vīzas izsniegšanu 24 stundu laikā valsts nodeva iekasējama divkāršā apmērā.

3. Ja valsts nodeva Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās un konsulārajās iestādēs tiek iekasēta attiecīgās ārvalsts valūtā, Ārlietu ministrija, lai vienkāršotu norēķinus, var noteikt valsts nodevas likmes attiecīgās ārvalsts valūtā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu.

4. Ja maksa par vīzu Latvijas pilsoņu ieceļošanai ārvalstī ir augstāka nekā šajos noteikumos paredzētās valsts nodevas likmes, Ārlietu ministrija saskaņā ar paritātes principu var noteikt attiecīgās ārvalsts pilsoņiem augstākas valsts nodevas likmes par vīzām ieceļošanai Latvijā.

5. Valsts nodeva samaksājama pirms vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanas. Ja vīza tiek atteikta, valsts nodevu neatmaksā.

6. Valsts nodeva netiek ņemta:

6.1. gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos;

6.2. par diplomātiskās un dienesta vīzas izsniegšanu;

6.3. par ārkārtas vīzas izsniegšanu;

6.4. no repatriantiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, un no viņu ģimenes locekļiem;

6.5. no skolēniem un studentiem, kuri ierodas Latvijas Republikā mācīties apmaiņas programmas ietvaros;

6.6. no mācībspēkiem, kuri strādā valsts akreditētās mācību iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;

6.7. no bērniem līdz sešpadsmit gadu vecumam, izņemot valsts nodevu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu;

6.8. par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu personām, kuras likumīgi uzturas Latvijas Republikā un kuras ieceļojušas Latvijas Republikā pirms 1992.gada 1.jūlija;

6.9. no personām, kuras ieguvušas bēgļa statusu Latvijas Republikā;

6.10. no personām, kuras Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarota amatpersona humānu apsvērumu dēļ vai valsts prestiža interesēs saskaņā ar paritātes principu pēc rakstiska pamatojuma saņemšanas atbrīvo no valsts nodevas.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem:

7.1. Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumus Nr.79 "Noteikumi par valsts nodevu par ieceļošanas vīzu, tranzītvīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 51.nr.; 1996, 135., 177.nr.; 1997, 334./335.nr.; 1999, 107./108.nr.);

7.2. Ministru kabineta 1996.gada 6.augusta noteikumus Nr.316 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumos Nr.79 "Noteikumi par valsts nodevu par ieceļošanas vīzu, tranzītvīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 135.nr.);

7.3. Ministru kabineta 1996.gada 15.oktobra noteikumus Nr.391 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumos Nr.79 "Noteikumi par valsts nodevu par ieceļošanas vīzu, tranzītvīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 177.nr.);

7.4. Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumus Nr.416 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumos Nr.79 "Noteikumi par valsts nodevu par ieceļošanas vīzu, tranzītvīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 334./335.nr.);

7.5. Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumus Nr.132 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumos Nr.79 "Noteikumi par valsts nodevu par ieceļošanas vīzu, tranzītvīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 107./108.nr.).

8. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 19.aprīli.

Ministru prezidents V.Krištopans

Iekšlietu ministrs R.Jurdžs

19.04.1999