Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.11.2012. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 855 "Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1434

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 25.§)
Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Rīgas Celtniecības koledža sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 2.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1434
Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 13.11.2012. noteikumu Nr.762 redakcijā)

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN
(Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1. īres maksa
1.1.1. izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

(atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)

viena gultas vieta mēnesī 9,00

0,00*

9,00
1.1.2. koledžas darbiniekiem istaba mēnesī 50,00

0,00*

50,00
1.1.3. ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā viena gultas vieta mēnesī 30,00

0,00*

30,00
1.2. veļasmašīnas izmantošana viena mazgāšanas reize 2,00

0,00**

2,00
1.3. interneta izmantošana viena pieslēgvieta mēnesī 2,00

0,00**

2,00
2. Kancelejas pakalpojumi
2.1. kopēšana, drukāšana
2.1.1. kopēšana, drukāšana (melnbalta, A4 formāts, izglītojamiem) viena lapa 0,05

0,00**

0,05
2.1.2. kopēšana (melnbalta, A3 formāts, izglītojamiem) viena lapa 0,07

0,00**

0,07
2.1.3. kopēšana (krāsu, A4 formāts, izglītojamiem) viena lapa 0,20

0,00**

0,20
2.1.4. kopēšana (krāsu, A3 formāts, izglītojamiem) viena lapa 0,50

0,00**

0,50
2.1.5. drukāšana (melnbalta, A3 formāts, izglītojamiem) viena lapa 0,40

0,00**

0,40
2.1.6. drukāšana (krāsu, A4 formāts, izglītojamiem) viena lapa 0,20

0,00**

0,20
2.1.7. drukāšana (krāsu, A3 formāts, izglītojamiem) viena lapa 0,50

0,00**

0,50
2.1.8. drukāšana (krāsu, A2 formāts, izglītojamiem) viena lapa 1,00

0,00**

1,00
2.1.9. drukāšana (krāsu, A1 formāts, izglītojamiem) viena lapa 1,50

0,00**

1,50
2.2. dokumentu iesiešana (izglītojamiem)
2.2.1. brošēšana ar spirāli viena vienība 0,60

0,00**

0,60
2.2.2. dokumentu iesiešana cietajos vākos viens eksemplārs 4,50

0,00**

4,50
2.3. reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana viens reflektants 10,00

0,00***

10,00
2.4. pieteikuma sagatavošana izglītojamā studijām citā augstskolā viena lapa 0,40

0,00***

0,40
2.5. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana
2.5.1. arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana viens komplekts 3,50

0,00***

3,50
2.5.2. izziņas sagatavošana un izsniegšana viena izziņa 1,00

0,00***

1,00
2.5.3. ar mācību procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana viena vienība 5,00

0,00***

5,00
2.5.4. akadēmiskās izziņas sagatavošana un izsniegšana viena izziņa 3,00

0,00***

3,00
3. Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi
3.1. iestāšanās pārbaudījums (tests vai eksāmens) viens pārbaudījums 5,00

0,00***

5,00
3.2. maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu
3.2.1. noslēguma pārbaudījums (eksāmens) viens pārbaudījums 11,00

0,00***

11,00
3.2.2. ieskaite (arī atkārtota) viens pārbaudījums 7,50

0,00***

7,50
3.2.3. atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana viens mēnesis 70,00

0,00***

70,00
3.3. konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām)
3.3.1. izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā viena stunda 6,00

0,00***

6,00
3.3.2. izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā viena stunda 7,00

0,00***

7,00
3.4. mācību kursi (citām personām) viena stunda vienai personai 2,50

0,00**

2,50
3.5. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana (neieskaitot pārbaudījumu kārtošanu) vienai personai vienā studiju programmā 20,00

0,00***

20,00
4. Citi pakalpojumi
4.1. telpu noma citām personām
4.1.1. aktu zāle viena stunda 40,00

0,00**

40,00
4.1.2. visas sporta zāles izmantošana viena stunda 30,00

0,00**

30,00
4.1.3. mācību auditorija viena diena 80,00

0,00**

80,00
4.1.4. datorklase ar aprīkojumu viena diena 200,00

0,00**

200,00
4.2. iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās viens mēnesis 20,00

0,00**

20,00

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 14.punkta "a" apakšpunktu.

2. ** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 5.3 daļu.

3. *** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 4.punktu.

16.11.2012