Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.03.2008. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.273

Rīgā 1999.gada 3.augustā (prot. Nr.39 17.§)
Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.panta pirmo daļu
(MK 15.02.2005. noteikumu Nr.121 redakcijā)

1. Šie noteikumi nosaka apavu izstrādājumus, kuriem nepieciešams sevišķs marķējums, un to marķēšanas kārtību.

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. lietotiem apaviem;

2.2. aizsargapaviem, kuriem izvirzāmās prasības noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība";

2.3. rotaļu apaviem;

2.4. apaviem, kuriem izvirzāmās prasības noteiktas Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem".

(Grozīts ar MK 15.02.2005. noteikumiem Nr.121)

3. Apavu izstrādājumi ir preces, kas paredzētas, lai aizsargātu vai nosegtu pēdu, un kam ir piestiprinātas zoles, kā arī atsevišķas apavu daļas (visas preces, kas aprakstītas Kombinētās nomenklatūras 64.nodaļā, uzskatāmas par apavu izstrādājumiem), tai skaitā:

3.1. istabas kurpes un citi mājas apavi;

3.2. kurpes ar zemu vai augstu papēdi ikdienas valkāšanai telpās vai ārā;

3.3. puszābaki, potīti nosedzoši apavi, garie zābaki, stulma zābaki;

3.4. dažādu veidu sandales, espadrilles (apavi ar brezenta virsu un pazolēm no augu materiāliem), tenisa, krosa un tamlīdzīgi sporta apavi, vannas sandales un citi ikdienas apavi;

3.5. speciāli sporta apavi, kas paredzēti sporta nodarbībām un kuriem ir nagliņas, kniedes, fiksatori, skavas, radzes vai līdzīgi elementi vai ir tiem paredzēta vieta, kā arī slidzābaki, slēpju zābaki un slaloma zābaki, cīņas sporta apavi, boksa apavi un velosporta apavi, arī apavi, kuriem piestiprinātas slidas vai skrituļi;

3.6. apavi dejošanai;

3.7. apavi, kas izgatavoti no viena gabala, īpaši gumijas vai plastmasas, izņemot vienreizējas lietošanas apavus no neizturīgiem materiāliem;

3.8. apavi, kurus paredzēts valkāt virs citiem apaviem;

3.9. vienreizējās lietošanas apavi ar atsevišķi pievienojamām zolēm;

3.10. ortopēdiskie apavi.

(Grozīts ar MK 15.02.2005. noteikumiem Nr.121)

4. Apavu izstrādājumu marķējumā norāda informāciju par materiāliem, kas izmantoti šādām apavu daļām:

4.1. virsai (struktūrelementa puse, kas ir piestiprināta zolei);

4.2. oderei un ieliekamai saistzolei (virsas odere un iekšējās zoles odere, kas veido apava iekšpusi);

4.3. ārējai zolei (apava apakšējā daļa, kas ir pakļauta abrazīvai valkāšanai un piestiprināta virsai).

5. Marķējumu piestiprina vai pievieno apavu izstrādājumiem (vismaz vienam no pāra), to iespiežot, pievienojot uzlīmi, zīmi, plāksnīti vai etiķeti.

6. Saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu marķējumā norāda informāciju par tādiem materiāliem, kuri veido vismaz 80% no apavu virsdaļas, oderes un saistzoles laukuma un vismaz 80 % no ārējās zoles daļas apjoma. Ja neviens materiāls neveido vismaz 80 % no minētā apjoma, informāciju sniedz par diviem galvenajiem apavu sastāvdaļās izmantotajiem materiāliem.

(MK 15.02.2005. noteikumu Nr.121 redakcijā)

7. Apavu izstrādājumu daļas, kā arī apavu izstrādājumos izmantotos materiālus norāda ar piktogrammu vai rakstiski (1. un 2.pielikums).

7.1 Marķējumu piestiprina tā, lai tas būtu patērētājam redzams un pieejams, piktogrammu izmēram jābūt pietiekami lielam, lai tajās ietvertā informācija būtu viegli uztverama. Marķējums nedrīkst maldināt patērētāju.

(MK 15.02.2005. noteikumu Nr.121 redakcijā)

8. Materiāla piktogrammu norāda blakus attiecīgajai apavu izstrādājumu daļas piktogrammai.

9. Apavu izstrādājumu virsas materiālu nosaka, neņemot vērā aksesuārus vai pastiprinājuma detaļas (piestiprinātas uzlikas, apmales, rotājumus, sprādzes, cilpiņas vai līdzīgus elementus).

10. Ražotājs vai viņa Eiropas Savienībā reģistrēts pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par apavu izstrādājumu marķējuma nodrošināšanu un tajā ietvertās informācijas pareizību atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēti Eiropas Savienībā, apavu izstrādājumu marķējumu nodrošina importētājs, kas pirmais laidis apavu izstrādājumus Eiropas Savienības tirgū (turpmāk - importētājs). Pārdevējs ir atbildīgs par pārdošanā esošo apavu izstrādājumu marķējuma esību.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.157 redakcijā)

10.1 Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Veicot apavu izstrādājumu tirgus uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas ir tiesīgas:

10.11. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo apavu izstrādājumu atbilstību šo noteikumu prasībām;

10.12. pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju, kas nepieciešama šajos noteikumos noteikto prasību uzraudzības veikšanai;

10.13. pieprasīt un bez maksas saņemt apavu izstrādājumu paraugus un organizēt to ekspertīzi, lai noteiktu apavu izstrādājumu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.157 redakcijā)

11. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka apavu izstrādājumu marķējums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš konstatēto neatbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības centra noteiktajā termiņā. Ja ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nenovērš neatbilstību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs aizliegt attiecīgo apavu izstrādājumu tirdzniecību līdz šo noteikumu prasībām atbilstoša marķējuma nodrošināšanai vai izņemt apa­vu izstrādājumus no tirdzniecības.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.157 redakcijā)

11.1 Ja ekspertīzē konstatēts, ka apavu izstrādājumi neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ekspertīzes izdevumus sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs. Ja apavu izstrādājumu ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nav reģistrēti Latvijas Republikā, ekspertīzes izdevumus atlīdzina izplatītājs, kas pirmais laidis neatbilstošus apavu izstrādājumus Latvijas Republikas tirgū. Izdevumi atlīdzināmi piecu dienu laikā no ekspertīzes izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas dienas.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.157 redakcijā)

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 15.02.2005. noteikumu Nr.121 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 23.marta Direktīvas 94/11/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tādu materiālu norādīšanu marķējumā, kurus izmanto patērētājiem paredzētu apavu galvenajās sastāvdaļās.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 3.augusta noteikumiem Nr.273
Apavu izstrādājumu daļu piktogrammas

(Pielikums MK 15.02.2005. noteikumu Nr.121 redakcijā)

1.PNG (15378 bytes)
2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 3.augusta noteikumiem Nr.273
Apavu izstrādājumos izmantoto materiālu apraksti un piktogrammas

(Pielikums MK 15.02.2005. noteikumu Nr.121 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr.157)


14.03.2008