Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.07.2009. - 22.10.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.986

Rīgā 2006.gada 5.decembrī (prot. Nr.65 12.§)
Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas un deklarācijas iesnieguma veidlapām un deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību
Izdoti saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 8.panta astoto daļu

1. Noteikumi nosaka personas dzīvesvietas deklarācijas (turpmāk - deklarācija) veidlapas paraugu (1.pielikums), deklarācijas iesnieguma veidlapas paraugu (2.pielikums) un deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

2. Deklarējot dzīvesvietu personiski vai ar elektroniskā pasta starpniecību, persona aizpilda deklarāciju. Lai deklarētu dzīvesvietu pa pastu, persona aizpilda deklarācijas iesniegumu.

3. Pēc deklarācijas saņemšanas pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestāde (turpmāk - iestāde) pārbauda:

3.1. deklarācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē deklarācijas iesniegšanu;

3.2. deklarācijā norādīto ziņu atbilstību personas uzrādītajiem dokumentiem;

3.3. deklarācijā norādīto ziņu atbilstību Iedzīvotāju reģistrā un Valsts adrešu reģistrā (turpmāk - adrešu reģistrs) iekļautajai informācijai:

3.3.1. dzīvesvietas deklarētāja identitāti - Iedzīvotāju reģistrā;

3.3.2. (svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.729, kas piemērojami ar 01.07.2009.);

3.3.3. deklarējamās adreses esību - adrešu reģistrā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.729, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

4. Ja, pārbaudot deklarācijā norādītās ziņas, iestāde konstatē neatbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām, personu uzaicina labot, papildināt vai precizēt deklarācijā iekļautās ziņas.

5. Ja iestāde konstatējusi neatbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām un persona nav atbilstoši labojusi, papildinājusi vai precizējusi deklarācijā norādītās ziņas, iestāde pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu reģistrēt deklarēto dzīvesvietu.

6. Ja deklarācija iesniegta elektroniski, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - pārvalde) pārbauda:

6.1. deklarācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē deklarācijas iesniegšanu un elektronisko dokumentu apriti;

6.2. dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja identitāti - Iedzīvotāju reģistrā;

6.3. deklarējamās adreses esību - adrešu reģistrā.

7. Pārvalde nosūta dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim pamatotu atteikumu reģistrēt deklarēto dzīvesvietu, ja deklarācijā sniegtās ziņas neatbilst:

7.1. prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē deklarācijas iesniegšanu un elektronisko dokumentu apriti;

7.2. Iedzīvotāju reģistrā norādītajām ziņām par dzīvesvietas deklarētāju vai viņa likumisko pārstāvi;

7.3. Iedzīvotāju reģistrā un adrešu reģistrā iekļautajai informācijai.

8. Šo noteikumu 6. un 7.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.986

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.729 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.986

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.729 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

10.07.2009