Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā), vārdu "uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā) un vārdu "finansu" - ar vārdu "finanšu".

2. 1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības - šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātās vai pārveidotās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās komercsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā."

3. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā.";

izslēgt otro daļu.

4. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā iekļaujami trīs valsts interešu pārstāvji, kas deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas, trīs Liepājas pilsētas domes deleģēti pārstāvji un trīs Liepājas pilsētas domes ieteikti Liepājas komersantu pārstāvji.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus uz pieciem gadiem ieceļ Ministru kabinets."

5. Izteikt 11.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;".

6. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komercdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājam Komerclikumā vai likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" noteiktajā kārtībā jāizveido vai jāpārveido komercsabiedrība un tā jāreģistrē komercreģistrā.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Uzņēmumu reģistram" ar vārdu "komercreģistram".

7. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu komercsabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

(2) Šādām komercsabiedrībām un organizācijām nav likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteikto tiesību un atvieglojumu."

8. Izslēgt 25.panta trešās daļas 1.punktā vārdus un skaitli "(likuma "Par uzņēmējdarbību" 8.panta izpratnē)".

9. Izteikt 46.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vienai komercsabiedrībai var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas."

10. Aizstāt pārejas noteikuma pirmajā teikumā vārdus "Liepājas uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "Liepājas komercsabiedrības".

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 11.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 24.maijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 7.jūniju.

07.06.2006