Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 160
Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.12.2018. lēmums Nr. 1/35/ LV, 252, 27.12.2018.
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 30.10.2018. noteikumi Nr. 652/ LV, 217, 02.11.2018.
Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 04.10.2018. lēmums Nr. 1/25/ LV, 199, 09.10.2018.
Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.06.2018. lēmums Nr. 1/11/ LV, 116, 12.06.2018.
Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība Ministru kabineta 06.02.2018. instrukcija Nr. 1/ LV, 40, 26.02.2018.
Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.12.2017. lēmums Nr. 1/40/ LV, 257, 28.12.2017.
Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2017. lēmums Nr. 1/32/ LV, 244, 08.12.2017.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2017. lēmums Nr. 1/31/ LV, 244, 08.12.2017.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.11.2017. lēmums Nr. 1/30/ LV, 236, 29.11.2017.
Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.11.2017. lēmums Nr. 1/28/ LV, 231, 22.11.2017.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 25.10.2017. lēmums Nr. 1/26/ LV, 214, 27.10.2017.
Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.09.2017. lēmums Nr. 1/25/ LV, 186, 19.09.2017.
Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 06.07.2017. lēmums Nr. 1/20/ LV, 136, 11.07.2017.
Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 15.06.2017. lēmums Nr. 1/19/ LV, 121, 19.06.2017.
Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Ministru kabineta 16.05.2017. noteikumi Nr. 261/ LV, 107, 01.06.2017.
Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi starpsavienojuma pakalpojumam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.03.2017. lēmums Nr. 1/13/ LV, 69, 04.04.2017.
Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.11.2016. lēmums Nr. 1/24/ LV, 228, 23.11.2016.
Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 25.08.2016. lēmums Nr. 1/15/ LV, 169, 01.09.2016.
Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība Ministru kabineta 09.08.2016. noteikumi Nr. 529/ LV, 155, 12.08.2016.
Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.07.2016. lēmums Nr. 1/14/ LV, 136, 18.07.2016.
Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.07.2016. lēmums Nr. 1/12/ LV, 136, 18.07.2016.
Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi Ministru kabineta 07.06.2016. noteikumi Nr. 360/ LV, 115, 15.06.2016.
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 26.04.2016. noteikumi Nr. 255/ LV, 82, 28.04.2016.
Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas lietošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.04.2016. lēmums Nr. 1/8/ LV, 70, 12.04.2016.
Pietiekamas pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodika elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.03.2016. lēmums Nr. 1/5/ LV, 52, 15.03.2016.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 03.12.2015. lēmums Nr. 1/21/ LV, 241, 09.12.2015.
Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 03.12.2015. lēmums Nr. 1/20/ LV, 240, 08.12.2015.
Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 03.12.2015. lēmums Nr. 1/19/ LV, 240, 08.12.2015.
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 03.12.2015. lēmums Nr. 1/18/ LV, 240, 08.12.2015.
Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 15.10.2015. lēmums Nr. 1/14/ LV, 205, 20.10.2015.
Nomāto līniju pamatpiedāvājuma noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.08.2015. lēmums Nr. 1/10/ LV, 164, 24.08.2015.
Nacionālais numerācijas plāns Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 367/ LV, 138, 17.07.2015.
Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 04.06.2015. lēmums Nr. 1/9/ LV, 113, 11.06.2015.
Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 04.06.2015. lēmums Nr. 1/8/ LV, 113, 11.06.2015.
Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.02.2015. lēmums Nr. 1/3/ LV, 33, 17.02.2015.
Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 01.10.2014. lēmums Nr. 1/13/ LV, 197, 06.10.2014.
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 501/ LV, 189, 24.09.2014.
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 01.07.2014. noteikumi Nr. 375/ LV, 133, 10.07.2014.
Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība Ministru kabineta 01.07.2014. noteikumi Nr. 366/ LV, 130, 07.07.2014.
Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 18.06.2014. lēmums Nr. 1/11/ LV, 120, 20.06.2014.
Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus Ministru kabineta 17.06.2014. noteikumi Nr. 306/ LV, 120, 20.06.2014.
Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām Ministru kabineta 09.06.2014. noteikumi Nr. 291/ LV, 115, 13.06.2014.
Noteikumi par izsaucēja ‒ izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ‒ atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumi Nr. 271/ LV, 107, 03.06.2014.
Operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.04.2014. lēmums Nr. 1/9/ LV, 83, 29.04.2014.
Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.04.2014. lēmums Nr. 1/8/ LV, 75, 15.04.2014.
Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumi Nr. 45/ LV, 16, 23.01.2014.
Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2013. lēmums Nr. 1/39/ LV, 253, 30.12.2013.
Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2013. lēmums Nr. 1/38/ LV, 253, 30.12.2013.
Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2013. lēmums Nr. 1/37/ LV, 253, 30.12.2013.
Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2013. lēmums Nr. 1/36/ LV, 253, 30.12.2013.
Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2013. lēmums Nr. 1/35/ LV, 253, 30.12.2013.
Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2013. lēmums Nr. 1/41/ LV, 253, 30.12.2013.
Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2013. lēmums Nr. 1/40/ LV, 253, 30.12.2013.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2013. lēmums Nr. 1/42/ LV, 253, 30.12.2013.
Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 04.12.2013. lēmums Nr. 1/32/ LV, 241, 10.12.2013.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 04.12.2013. lēmums Nr. 1/31/ LV, 241, 10.12.2013.
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 905/ LV, 188, 26.09.2013.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.08.2013. lēmums Nr. 1/10/ LV, 172, 04.09.2013.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz – 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.06.2013. lēmums Nr. 1/3/ LV, 121, 26.06.2013.
Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.11.2012. lēmums Nr. 1/15/ LV, 187, 28.11.2012.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz – 2360MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 08.08.2012. lēmums Nr. 1/13/ LV, 126, 10.08.2012.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz –2690MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.11.2011. lēmums Nr. 1/27/ LV, 185, 24.11.2011.
Noteikumi par strīdu izskatīšanas kārtību elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.11.2011. lēmums Nr. 1/24/ LV, 180, 15.11.2011.
Noteikumi par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 24.08.2011. lēmums Nr. 1/20/ LV, 135, 30.08.2011.
Vispārējās atļaujas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.08.2011. lēmums Nr. 1/19/ LV, 131, 23.08.2011.
Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību Ministru kabineta 09.08.2011. noteikumi Nr. 627/ LV, 128, 17.08.2011.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.07.2011. lēmums Nr. 1/17/ LV, 121, 04.08.2011.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.07.2011. lēmums Nr. 1/18/ LV, 119, 02.08.2011.
Noteikumi par pamatpiedāvājumā iekļaujamo informāciju un publicēšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.07.2011. lēmums Nr. 1/16/ LV, 116, 27.07.2011.
Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.07.2011. lēmums Nr. 1/15/ LV, 116, 27.07.2011.
Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.07.2011. lēmums Nr. 1/14/ LV, 116, 27.07.2011.
Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāja noteikšanas kārtība Ministru kabineta 05.07.2011. noteikumi Nr. 524/ LV, 105, 08.07.2011.
Maksājumu par publiskā telefona tīkla izmantošanu kontroles noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.06.2011. lēmums Nr. 1/13/ LV, 103, 06.07.2011.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu 1,25MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.06.2011. lēmums Nr. 1/8/ LV, 97, 22.06.2011.
Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.06.2011. lēmums Nr. 1/7/ LV, 97, 22.06.2011.
Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.06.2011. lēmums Nr. 1/6/ LV, 97, 22.06.2011.
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.06.2011. lēmums Nr. 1/5/ LV, 97, 22.06.2011.
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība Ministru kabineta 01.03.2011. noteikumi Nr. 166/ LV, 42, 16.03.2011.
Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr. 93/ LV, 19, 03.02.2011.
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1236/ LV, 206, 30.12.2010.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu 1,25MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 15.12.2010. lēmums Nr. 1/22/ LV, 202, 22.12.2010.
Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 22.09.2010. lēmums Nr. 1/16/ LV, 153, 28.09.2010.
Noteikumi par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 25.08.2010. lēmums Nr. 1/14/ LV, 138, 01.09.2010.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 914MHz – 915MHz/959MHz – 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.07.2010. lēmums Nr. 1/13/ LV, 117, 27.07.2010.
Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.07.2010. lēmums Nr. 1/11/ LV, 116, 23.07.2010.
Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 24.03.2010. lēmums Nr. 1/5/ LV, 53, 01.04.2010.
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 259/ LV, 50, 30.03.2010.
Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz /3700-3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 24.02.2010. lēmums Nr. 1/2/ LV, 35, 03.03.2010.
Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr. 143/ LV, 29, 19.02.2010.
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 06.01.2010. lēmums Nr. 1/1/ LV, 6, 13.01.2010.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.12.2009. lēmums Nr. 1/12/ LV, 196, 15.12.2009.
Noteikumi par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 07.12.2009. lēmums Nr. 1/11/ LV, 196, 15.12.2009.
Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. lēmums Nr. 1/5/ LV, 183, 20.11.2009.
Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns) Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr. 1151/ LV, 161, 09.10.2009.
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr. 892/ LV, 129, 14.08.2009.
Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 01.07.2009. lēmums / LV, 106, 08.07.2009.
Noteikumi par augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra turētāja noteikšanas kārtību, prasībām un to izpildes uzraudzību Ministru kabineta 12.05.2009. noteikumi Nr. 431/ LV, 78, 20.05.2009.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz – 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 18.02.2009. lēmums Nr. 38/ LV, 29, 20.02.2009.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 28,0525GHz - 28,4445GHz/29,0605GHz - 29,4525GHz sešu blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.02.2009. lēmums Nr. 31/ LV, 25, 13.02.2009.
Par Noteikumiem par pamatpiedāvājumā iekļaujamo informāciju un publicēšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.01.2009. lēmums Nr. 11/ LV, 14, 27.01.2009.
Par Noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.12.2008. lēmums Nr. 477/ LV, 199, 22.12.2008.
Par Noteikumiem par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.12.2008. lēmums Nr. 487/ LV, 199, 22.12.2008.
Par Noteikumiem par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.11.2008. lēmums Nr. 425/ LV, 180, 20.11.2008.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 24,773GHz - 25,445GHz/25,781GHz - 26,453GHz četru radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 22.10.2008. lēmums Nr. 379/ LV, 168, 29.10.2008.
Par Noteikumiem par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.09.2008. lēmums Nr. 297/ LV, 147, 23.09.2008.
Par Noteikumiem par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.09.2008. lēmums Nr. 293/ LV, 146, 19.09.2008.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz četru radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.08.2008. lēmums Nr. 272/ LV, 137, 04.09.2008.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 410,0MHz – 420MHz/420,0MHz – 430,0MHz divu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.08.2008. lēmums Nr. 270/ LV, 136, 03.09.2008.
Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumi Nr. 684/ LV, 136, 03.09.2008.
Kārtība, kādā Elektronisko sakaru direkcija pārvalda numerāciju, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi Ministru kabineta 11.08.2008. noteikumi Nr. 656/ LV, 124, 13.08.2008.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 903,3MHz – 904,1MHz/948,3MHz – 949,1MHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 16.07.2008. lēmums Nr. 236/ LV, 111, 22.07.2008.
Par Noteikumiem par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 18.06.2008. lēmums Nr. 222/ LV, 99, 01.07.2008.
Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību pielikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 06.06.2008. lēmums Nr. 206/ LV, 98, 27.06.2008.
Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība Ministru kabineta 28.04.2008. noteikumi Nr. 303/ LV, 71, 09.05.2008.
Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu Ministru kabineta 01.04.2008. noteikumi Nr. 223/ LV, 53, 04.04.2008.
Par Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2007. lēmums Nr. 614/ LV, 207, 28.12.2007.
Par Noteikumiem par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.12.2007. lēmums Nr. 613/ LV, 207, 28.12.2007.
Par Vispārējās atļaujas noteikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.12.2007. lēmums Nr. 599/ LV, 203, 19.12.2007.
Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumi Nr. 820/ LV, 197, 07.12.2007.
Par Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.10.2007. lēmums Nr. 425/ LV, 166, 16.10.2007.
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību Ministru kabineta 25.09.2007. noteikumi Nr. 649/ LV, 166, 16.10.2007.
Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu Ministru kabineta 11.09.2007. noteikumi Nr. 619/ LV, 160, 04.10.2007.
Par Noteikumiem par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 29.08.2007. lēmums Nr. 213/ LV, 144, 06.09.2007.
Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība Ministru kabineta 21.08.2007. noteikumi Nr. 561/ LV, 137, 24.08.2007.
Par Noteikumiem par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.06.2007. lēmums Nr. 168/ LV, 103, 28.06.2007.
Par Noteikumiem par pamatpiedāvājumā iekļaujamo informāciju un publicēšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 06.06.2007. lēmums Nr. 164/ LV, 94, 13.06.2007.
Par Noteikumiem par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.05.2007. lēmums Nr. 156/ LV, 89, 05.06.2007.
Par Noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.05.2007. lēmums Nr. 155/ LV, 89, 05.06.2007.
Par Noteikumiem par strīdu izskatīšanas kārtību elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.05.2007. lēmums Nr. 154/ LV, 89, 05.06.2007.
Par Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.05.2007. lēmums Nr. 153/ LV, 89, 05.06.2007.
Par Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.05.2007. lēmums Nr. 152/ LV, 89, 05.06.2007.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra 31,8 - 33,4GHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 25.04.2007. lēmums Nr. 118/ LV, 71, 03.05.2007.
Par Noteikumiem par visaptveroša uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu saraksta nodrošināšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.02.2007. lēmums Nr. 40/ LV, 38, 06.03.2007.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra 10,5GHz diapazona 1.radiokanāla (10,15-10,18GHz/10,50-10,53GHz) lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.02.2007. lēmums Nr. 30/ LV, 34, 27.02.2007.
Par Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 24.01.2007. lēmums Nr. 13/ LV, 17, 30.01.2007.
Par Noteikumiem par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.12.2006. lēmums Nr. 310/ LV, 3, 04.01.2007.
Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1013/ LV, 204, 22.12.2006.
Par Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 13.12.2006. lēmums Nr. 301/ LV, 200, 15.12.2006.
Par Noteikumiem par abonenta rēķina detalizācijas pamatlīmeni Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 08.11.2006. lēmums Nr. 275/ LV, 184, 16.11.2006.
Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 387,0MHz - 388,5MHz/397,0MHz - 398,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 13.09.2006. lēmums Nr. 232/ LV, 148, 15.09.2006.
Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem Ministru kabineta 11.07.2006. noteikumi Nr. 565/ LV, 111, 14.07.2006.
Par Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.06.2006. lēmums Nr. 152/ LV, 100, 29.06.2006.
Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām Ministru kabineta 06.06.2006. noteikumi Nr. 453/ LV, 90, 09.06.2006.
Par Kārtību par speciālu prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.05.2006. lēmums Nr. 120/ LV, 80, 24.05.2006.
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 256/ LV, 57, 07.04.2006.
Par Noteikumiem par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 283/ LV, 199, 14.12.2005.
Par Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 284/ LV, 197, 09.12.2005.
Par Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 295/ LV, 197, 09.12.2005.
Par Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 281/ LV, 197, 09.12.2005.
Par noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesībām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 275/ LV, 196, 08.12.2005.
Par Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 282/ LV, 196, 08.12.2005.
Par Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 23.11.2005. lēmums Nr. 272/ LV, 195, 07.12.2005.
Par Noteikumiem par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 273/ LV, 195, 07.12.2005.
Par Numura saglabāšanas pakalpojuma noteikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2005. lēmums Nr. 274/ LV, 195, 07.12.2005.
Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr. 893/ LV, 191, 30.11.2005.
Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē Ministru kabineta 23.08.2005. noteikumi Nr. 622/ LV, 135, 26.08.2005.
Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos Ministru kabineta 09.08.2005. noteikumi Nr. 591/ LV, 126, 11.08.2005.
Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumi Nr. 447/ LV, 106, 08.07.2005.
Par Noteikumiem par elektronisko sakaru komersanta piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu aprakstu un lietošanas noteikumu publisku pieejamību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 25.05.2005. lēmums Nr. 119/ LV, 89, 07.06.2005.
Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem Ministru kabineta 19.04.2005. noteikumi Nr. 276/ LV, 73, 10.05.2005.