Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 99
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 97/ LV, 11, 16.01.2020.
Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi Ministru kabineta 16.10.2018. noteikumi Nr. 637/ LV, 206, 18.10.2018.
Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un uzskaites noteikumi Ministru kabineta 02.10.2018. noteikumi Nr. 614/ LV, 196, 04.10.2018.
Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumi Nr. 597/ LV, 191, 27.09.2018.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums Ministru kabineta 17.07.2018. noteikumi Nr. 418/ LV, 144, 23.07.2018.
Kārtība, kādā sagatavo, pārbauda un iesniedz ziņojumu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisijām Ministru kabineta 17.07.2018. noteikumi Nr. 430/ LV, 142, 19.07.2018.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 333/ LV, 127, 27.06.2018.
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi Nr. 42/ LV, 18, 25.01.2018.
Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumi Nr. 737/ LV, 249, 15.12.2017.
Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumi Nr. 736/ LV, 249, 15.12.2017.
Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumi Nr. 271/ LV, 103, 26.05.2017.
Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 234/ LV, 89, 09.05.2017.
Īpašās vides prasības celulozes, papīra vai kartona ražošanai Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr. 430/ LV, 129, 07.07.2016.
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli Rīgas domes 22.09.2015. saistošie noteikumi Nr. 167/ LV, 37, 23.02.2016.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums Ministru kabineta 26.01.2016. noteikumi Nr. 69/ LV, 30, 12.02.2016.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumi Nr. 35/ LV, 20, 29.01.2016.
Īpašās vides prasības ādu apstrādei (miecēšanai) Ministru kabineta 14.04.2015. noteikumi Nr. 191/ LV, 75, 17.04.2015.
Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 834/ LV, 3, 07.01.2015.
Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 829/ LV, 2, 06.01.2015.
Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr. 724/ LV, 250, 16.12.2014.
Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr. 250/ LV, 98, 22.05.2014.
Īpašās vides prasības cementa, kaļķu un magnija oksīda ražošanai Ministru kabineta 29.04.2014. noteikumi Nr. 224/ LV, 85, 06.05.2014.
Īpašās vides prasības dzelzs un tērauda ražošanai Ministru kabineta 18.02.2014. noteikumi Nr. 102/ LV, 37, 20.02.2014.
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumi Nr. 16/ LV, 16, 23.01.2014.
Īpašās vides prasības stikla un stikla šķiedras ražošanai Ministru kabineta 10.12.2013. noteikumi Nr. 1416/ LV, 245, 14.12.2013.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 752/ LV, 174, 06.09.2013.
Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumi Nr. 366/ LV, 134, 12.07.2013.
Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 243/ LV, 91, 14.05.2013.
Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumi Nr. 187/ LV, 73, 16.04.2013.
Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumi Nr. 186/ LV, 73, 16.04.2013.
Kārtība, kādā izstrādā pamatziņojumu par augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu ar bīstamām ķīmiskām vielām iekārtas teritorijā Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumi Nr. 183/ LV, 73, 16.04.2013.
Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumi Nr. 182/ LV, 73, 16.04.2013.
Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem Ministru kabineta 26.02.2013. noteikumi Nr. 112/ LV, 58, 22.03.2013.
Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā Ministru kabineta 13.11.2012. noteikumi Nr. 769/ LV, 190, 04.12.2012.
Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr. 692/ LV, 161, 11.10.2012.
Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumi Nr. 657/ LV, 157, 04.10.2012.
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām Ministru kabineta 12.06.2012. noteikumi Nr. 409/ LV, 102, 29.06.2012.
Ventspils brīvostas noteikumi Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošie noteikumi Nr. 9/ LV, 59, 17.04.2012.
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.11.2011. lēmums Nr. 368/ LV, 180, 15.11.2011.
Oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanas kārtība Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumi Nr. 780/ LV, 162, 13.10.2011.
Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumi Nr. 666/ LV, 137, 01.09.2011.
Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumi Nr. 485/ LV, 102, 05.07.2011.
Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā Ministru kabineta 31.05.2011. noteikumi Nr. 419/ LV, 86, 02.06.2011.
Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai Ministru kabineta 24.05.2011. noteikumi Nr. 401/ LV, 82, 27.05.2011.
Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumi Nr. 301/ LV, 64, 26.04.2011.
Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumi Nr. 135/ LV, 32, 25.02.2011.
Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr. 76/ LV, 19, 03.02.2011.
Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem Ministru kabineta 11.01.2011. noteikumi Nr. 33/ LV, 13, 25.01.2011.
Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība Ministru kabineta 14.12.2010. noteikumi Nr. 1117/ LV, 200, 17.12.2010.
Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082/ LV, 192, 03.12.2010.
Noteikumi par kārtību, kādā aviācijas darbības iekļauj Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 663/ LV, 138, 01.09.2010.
Noteikumi par gaisa kvalitāti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290/ LV, 182, 17.11.2009.
Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 158/ LV, 30, 24.02.2009.
Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumi Nr. 672/ LV, 134, 29.08.2008.
Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumi Nr. 671/ LV, 134, 29.08.2008.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konsultatīvās padomes nolikums Ministru kabineta 28.04.2008. noteikumi Nr. 312/ LV, 67, 30.04.2008.
Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem Ministru kabineta 03.04.2007. noteikumi Nr. 231/ LV, 57, 05.04.2007.
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas domes 14.11.2006. saistošie noteikumi Nr. 60/ LV, 198, 13.12.2006.
Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumi Nr. 801/ LV, 161, 10.10.2006.
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumi Nr. 400/ LV, 89, 08.06.2006.
Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli Ministru kabineta 02.05.2006. noteikumi Nr. 362/ LV, 73, 11.05.2006.
Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumi Nr. 332/ LV, 68, 28.04.2006.
Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu Ministru kabineta 14.02.2006. noteikumi Nr. 139/ LV, 29, 17.02.2006.
Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1047/ LV, 8, 13.01.2006.
Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumi Nr. 833/ LV, 181, 11.11.2005.
Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr. 804/ LV, 172, 28.10.2005.
Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti Ministru kabineta 06.09.2005. noteikumi Nr. 688/ LV, 145, 13.09.2005.
Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi Liepājas pilsētas domes 03.03.2005. saistošie noteikumi Nr. 6/ LV, 50, 30.03.2005.
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumi Nr. 1015/ LV, 201, 17.12.2004.
Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumi Nr. 778/ LV, 144, 10.09.2004.
Vides prasības koksnes ķīmiskai aizsardzībai (impregnēšanai) Ministru kabineta 17.08.2004. noteikumi Nr. 726/ LV, 132, 20.08.2004.
Vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām Ministru kabineta 03.08.2004. noteikumi Nr. 691/ LV, 124, 06.08.2004.
Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi Ministru kabineta 03.08.2004. noteikumi Nr. 661/ LV, 124, 06.08.2004.
Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos Ministru kabineta 27.07.2004. noteikumi Nr. 626/ LV, 123, 05.08.2004.
Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs Ministru kabineta 27.07.2004. noteikumi Nr. 628/ LV, 120, 30.07.2004.
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr. 597/ LV, 112, 16.07.2004.
Noteikumi par satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr. 364/ LV, 69, 01.05.2004.
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr. 400/ LV, 69, 01.05.2004.
Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumi Nr. 380/ LV, 66, 28.04.2004.
Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem Ministru kabineta 06.04.2004. noteikumi Nr. 243/ LV, 65, 27.04.2004.
Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr. 125/ LV, 37, 09.03.2004.
Noteikumi par gaisa kvalitāti Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr. 588/ LV, 153, 31.10.2003.
Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā Ministru kabineta 09.09.2003. noteikumi Nr. 507/ LV, 125, 12.09.2003.
Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem augsnei Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumi Nr. 388/ LV, 106, 18.07.2003.
Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi Ministru kabineta 22.04.2003. noteikumi Nr. 200/ LV, 63, 25.04.2003.
Noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru Ministru kabineta 08.04.2003. noteikumi Nr. 162/ LV, 58, 15.04.2003.
Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumi Nr. 379/ LV, 122, 30.08.2002.
Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumi Nr. 294/ LV, 109, 26.07.2002.
Noteikumi par gaisa kvalitāti Ministru kabineta 02.07.2002. noteikumi Nr. 286/ LV, 105, 12.07.2002.
Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām Ministru kabineta 23.04.2002. noteikumi Nr. 163/ LV, 64, 26.04.2002.
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr. 118/ LV, 50, 03.04.2002.
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr. 34/ LV, 16, 30.01.2002.
Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr. 33/ LV, 15, 29.01.2002.
Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem Ministru kabineta 18.12.2001. noteikumi Nr. 531/ LV, 188, 28.12.2001.
Īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu koordinācijas padomes nolikums Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 484/ LV, 172, 28.11.2001.
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 483/ LV, 171, 27.11.2001.
Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumi Nr. 425/ LV, 143, 09.10.2001.
A kategorijas atļauju un B kategorijas darbības atļauju atkritumu sadedzināšanas iekārtām pieteikšanas, izsniegšanas un pārskatīšanas kārtība un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanas noteikumi Ministru kabineta 17.07.2001. noteikumi Nr. 324/ LV, 111, 25.07.2001.
Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai Ministru kabineta 17.07.2001. noteikumi Nr. 323/ LV, 110, 20.07.2001.