Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 20
Par lietas Nr.2019-01-01 ierosināšanu Satversmes tiesas 08.01.2019. informācija / LV, 6, 09.01.2019.
Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 05.03.2015. likums/ LV, 56, 19.03.2015.
Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 08.05.2014. likums/ LV, 98, 22.05.2014.
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" Ministru kabineta 03.12.2013. noteikumi Nr. 1387/ LV, 243, 12.12.2013.
Būvniecības likums 09.07.2013. likums/ LV, 146, 30.07.2013.
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 13.06.2013. likums/ LV, 128, 04.07.2013.
Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 29.11.2012. likums/ LV, 197, 14.12.2012.
Civillikuma 1073.pantā un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.panta otrajā daļā paredzēto valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtība Ministru kabineta 20.12.2011. instrukcija Nr. 13/ LV, 204, 29.12.2011.
Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes 17.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 15, 29.01.2008.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 326/330, 03.11.1998.
Krimināllikums 17.06.1998. likums/ LV, 199/200, 08.07.1998.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 48, 09.07.1993.
Par Latvijas Republikas 1937. gada Civillikumu 14.01.1992. likums/ Ziņotājs, 4/5, 30.01.1992.
Zemesgrāmatu likums 22.12.1937. likums/ Ziņotājs, 16/17, 29.04.1993.
Civillikums. OTRĀ DAĻA. Mantojuma tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 42, 22.02.1937.
Civillikums. PIRMĀ DAĻA. Ģimenes tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 41, 20.02.1937.
Civillikums. Ievads 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 41, 20.02.1937.
Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 46, 26.02.1937.
Civillikums. Pielikumi 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 47, 27.02.1937.
Civillikums. TREŠĀ DAĻA. Lietu tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 44, 24.02.1937.