Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Skaidrojumi"
Atlasīti: 168
Satversmes tiesas spriedums lietā par adopcijas aizliegumu 05.12.2019., No tiesas zāles LV portāls
Reālnastas institūta nozīme mūsdienu privāttiesiskajā apgrozībā 03.12.2019., No tiesas zāles Jurista Vārds
Mantojuma pieņemšanas tiesiskie aspekti 26.11.2019., No tiesas zāles Jurista Vārds
Mantošanas regulas piemērošana praksē – mācība, kas vēl jāapgūst 26.11.2019., No tiesas zāles Jurista Vārds
Ārvalstu pilnvaras Latvijas notariātā: jaunākās tendences un metodes 26.11.2019., No tiesas zāles Jurista Vārds
Saskarsmes tiesību īstenošanas problemātika 19.11.2019., No tiesas zāles Jurista Vārds
Turpinot diskusiju par uzņēmuma līguma izpratni 01.10.2019., No tiesas zāles Jurista Vārds
Pēc 15 gadiem atrasts testaments. Ko nu? 19.09.2019., Kā netiesāties LV portāls
Likumiskie procenti civiltiesiskās atbildības gadījumā 17.09.2019., Kā netiesāties Jurista Vārds
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, to juridiskā daba, veidi, konkurence un izmantošanas sekas 17.09.2019., Kā netiesāties Jurista Vārds
Līgums par labu trešajai personai 03.09.2019., Kā netiesāties Jurista Vārds
Testatora patiesā griba un tās noskaidrošana 20.08.2019., Kā netiesāties Jurista Vārds
No cik gadiem persona var vērsties policijā ar iesniegumu 23.05.2019., E-konsultācija LV portāls
Ja laulāto kopīgs kredīts atrodas piedziņas procesā 20.05.2019., E-konsultācija LV portāls
Bērnam nav saistoši vecāku parādi 29.04.2019., E-konsultācija LV portāls
Netaisni iedzīvotā atprasījums tiesiskā pamata vēlākas atkrišanas dēļ (II) 09.04.2019., E-konsultācija Jurista Vārds
Netaisni iedzīvotā atprasījums tiesiskā pamata vēlākas atkrišanas dēļ (I) 02.04.2019., E-konsultācija Jurista Vārds
Sprieduma izpildes atsevišķi jautājumi intelektuālā īpašuma tiesībās 19.03.2019., E-konsultācija Jurista Vārds
Kam pieder ezers 18.03.2019., E-konsultācija LV portāls
Parādnieka godprātības kritērijs fiziskās personas maksātnespējas procesā 26.02.2019., E-konsultācija Jurista Vārds
Piespiedu nomas tiesiskās attiecības – būtība un īstenošanas iespējas Latvijas tiesību sistēmā 05.02.2019., E-konsultācija Jurista Vārds
Uzvārda maiņa pēc laulībām 31.01.2019., E-konsultācija LV portāls
Laulības šķiršana pie notāra 19.12.2018., E-konsultācija LV portāls
Uzņēmuma līgums un sociālā apdrošināšana 12.12.2018., Skaidrojums LV portāls
No kura brīža jāmaksā likumiskie nokavējuma procenti, ja pastāv strīds par parādu 04.12.2018., Skaidrojums Jurista Vārds
Uzvārda maiņa laulības šķiršanas gadījumā 16.11.2018., E-konsultācija LV portāls
Aicina vienoties par ģimenes jēdzienu un juridisko ietvaru 06.11.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Civillikuma 1635. panta atbildības priekšnoteikumi 30.10.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Vai kapitāla zaudēšana rada ienākumu no kapitāla pieauguma 16.10.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Nodomu protokols un priekšlīgums – dokumenti pirms galvenā līguma noslēgšanas 09.10.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Tiesību avotos maldoties: tiesām un tiesību zinātnei izvirzāmās prasības 02.10.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Tiesību aizsardzības līdzekļi pret aizskarošiem anonīmiem komentāriem internetā 18.09.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības un lēmums par to pārņemšanu 11.09.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Vai var pretendēt uz mirušā laulātā īpašumu, kas tam piederējis pirms laulības 28.08.2018., E-konsultācija LV portāls
Kad būs iespējams noslēgt laulību pie notāra? 17.08.2018., E-konsultācija LV portāls
Noteikumi, ja blakus ceļ otru namu 14.08.2018., E-konsultācija LV portāls
No kauzālā darījuma izrietošā prasījuma neesamība kā pamats vekseļa apstrīdēšanai 14.08.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Komercdarbības tiesiskuma problēmas, sagaidot valsts simtgadi 31.07.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Patērētāju tiesību aizsardzības aktualitātes dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā 17.07.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Substitūcija mantojuma tiesībās 10.07.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Atsevišķi netaisnas iedzīvošanās jautājumi Civillikumā 22.05.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Kopfinansējuma pakalpojumu sniedzēji – jauni finanšu tirgus dalībnieki 22.05.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
No kaimiņa jāprasa krietna saimnieka rūpība 14.05.2018., E-konsultācija LV portāls
Kādos gadījumos kopīpašnieks ir tiesīgs pieprasīt no otra daļu izdevumu 27.04.2018., E-konsultācija LV portāls
Cik daudzos likumos ir noteiktas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu 17.04.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Kuģis vai māja – tāds ir jautājums 10.04.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Mantojums un dāvinājums 06.04.2018., E-konsultācija LV portāls
Civillikuma 1714. panta piemērojamība ekspromisoriskam galvojumam 03.04.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Nepamatotas iedzīvošanās regulējums kopējā modeļa projektā 03.04.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Krāpšanas un piesavināšanās norobežošana no civiltiesiska delikta 13.03.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Laulību un mantojuma līguma sagatavošana 09.03.2018., E-konsultācija LV portāls
Riteņu bloķētāji un citas plānotās izmaiņas Rīgas maksas autostāvvietās 07.03.2018., Tuvplānā LV portāls
Reālnastu arhaisms 06.03.2018., Tuvplānā Jurista Vārds
Noilgums piespiedu nomas attiecībās komerctiesībās 27.02.2018., Tuvplānā Jurista Vārds
Bērnu prettiesiska aizvešana un aizturēšana 07.02.2018., Skaidrojums LV portāls
Vispārējais zaudējumu atlīdzības prasījuma pamats delikta un saistības pārkāpuma gadījumā 06.02.2018., Skaidrojums Jurista Vārds
Kam jāveic žoga demontāža 05.02.2018., E-konsultācija LV portāls
Ja ir testaments, bet neviens par to nezina 24.01.2018., E-konsultācija LV portāls
Ja dzīvoklis pārrakstīts vīram 24.01.2018., E-konsultācija LV portāls
Pašvaldība un lauksaimniecības zemes noma 18.01.2018., E-konsultācija LV portāls
Glābējsilīšu darbība bērnu tiesību aizsardzības kontekstā 16.01.2018., E-konsultācija Jurista Vārds
Kā izbeigt lauksaimniecības zemes nomas līgumu pirms termiņa 11.01.2018., E-konsultācija LV portāls
Maksātnespēja, ja nav veikti nodokļu maksājumi 09.01.2018., E-konsultācija LV portāls
Ja vīrs vēlas pārrakstīt dzīvokli sievai 03.01.2018., E-konsultācija LV portāls
Adoptētam bērnam ir mantinieka tiesības 22.12.2017., E-konsultācija LV portāls
Klātbūtne nav obligāta, bet ir pienākums nodrošināt pārstāvi 11.12.2017., E-konsultācija LV portāls
Ja nosacījumiem nepiekrīt, laulība šķirama tiesā 07.12.2017., E-konsultācija LV portāls
Uzņēmuma mantinieks un kreditori 05.12.2017., E-konsultācija LV portāls
Ja kopīpašnieki nevar vienoties, jāvēršas tiesā 28.11.2017., E-konsultācija LV portāls
Piebūve mājai un zeme kā kopīpašums 22.11.2017., E-konsultācija LV portāls
No brīvprātīgi atzītas paternitātes nevar atteikties 03.11.2017., E-konsultācija LV portāls
Komerclikums piedzīvojis apjomīgas izmaiņas 17.10.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Skaidrojums par ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā 10.10.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Jāvēršas pie notāra 09.10.2017., E-konsultācija LV portāls
Kā atteikties no salona sniegtā pakalpojuma abonementa? 06.10.2017., E-konsultācija LV portāls
Kad iestājās noilgums 06.10.2017., E-konsultācija LV portāls
Uzturlīdzekļu parāds 03.10.2017., E-konsultācija LV portāls
Par saistības un prasības noilgumu saistībai, kas radusies uz likuma pamata 26.09.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Sausi vai vējā nogāzušies koki un to ciršana. Kā rīkoties? 20.09.2017., Skaidrojums LV portāls
Labticīgais ieguvējs un zemesgrāmatu ieraksta publiskā ticamība 12.09.2017., Skaidrojums Jurista Vārds
Paternitāte, ja personai ir 27 gadi 04.09.2017., E-konsultācija LV portāls
Uzturlīdzekļi, ja bērns atrodas apcietinājumā 04.09.2017., E-konsultācija LV portāls
Mantojuma noilgums 29.08.2017., E-konsultācija LV portāls
Ekspromisoriskā galvinieka tiesiskās aizsardzības doktrinālie aspekti 22.08.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Kopība kā subjekts civilprocesā 08.08.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Izņēmums no nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības 18.07.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Jēdziena “zaudējumi” izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība 11.07.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums: quo vadis 04.07.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Līdz ar mantojuma pieņemšanu mantinieks pārņem arī saistības 16.06.2017., E-konsultācija LV portāls
Vai noslēgts simulatīvs dāvinājuma līgums? 16.06.2017., E-konsultācija LV portāls
Jādodas pie zvērināta notāra 08.05.2017., E-konsultācija LV portāls
Piespiedu nomas tiesisko attiecību aktuālie un problemātiskie jautājumi 02.05.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Ieskats cēloniskā sakara vērtēšanas pamatos 02.05.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Mantojumā dzīvoklis ar parādiem 27.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Zaudējumu piedziņa lietās uz Konkurences likuma pamata 21.03.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Atkarībā no situācijas, iespējams, nodarīts morāls kaitējums 21.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Sadalīšanā iesaistīto sabiedrību solidārās atbildības tiesiskie aspekti 14.03.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Iespēja atteikties no nekustamā īpašuma 07.03.2017., Skaidrojums LV portāls
Nodarītā zaudējuma daļēja atlīdzināšana krimināllietā 07.03.2017., Skaidrojums Jurista Vārds
Pieteikšanās uz mantojumu 01.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Parāda apmaksa nekādas priekšrocības nepiešķir 01.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Mantojuma tiesības apdāvinātā nāves gadījumā 01.03.2017., E-konsultācija LV portāls
Valdes locekļa atbrīvošana no atbildības 28.02.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Ar mantojuma iegūšanu mantinieks pārņem arī saistības 27.02.2017., E-konsultācija LV portāls
Dāvinājuma līgums un rīcībspēja 23.02.2017., E-konsultācija LV portāls
Valdes locekļa atbrīvošana no atbildības 21.02.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Bezskaidras naudas līdzekļu juridiskais statuss, civiltiesiskie un kriminālprocesuālie aspekti 21.02.2017., E-konsultācija Jurista Vārds
Vai īpašums jādala ar sievu un bērniem? 10.02.2017., E-konsultācija LV portāls
Latvijas Republikas Civillikumam 80 28.01.2017., Tuvplānā LV portāls
Kas jāzina par dāvinājuma līguma slēgšanu 12.01.2017., Skaidrojums LV portāls
Akcesorās atbildības trīsstūrī: zemes īpašnieks, ēkas īpašnieks un pārvaldnieks 10.01.2017., Skaidrojums Jurista Vārds
Pilnvarnieku – privātpersonas un zvērināta advokāta – statusa nošķiršana 30.08.2016., Skaidrojums Jurista Vārds
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā 19.04.2016., Skaidrojums Jurista Vārds
Cēloniskā sakara problēmjautājumi civiltiesību kontekstā 19.04.2016., Skaidrojums Jurista Vārds
Īpašuma tiesības izlietošanas aprobežojumi kopīpašumā 09.02.2016., Skaidrojums Jurista Vārds
Līgumsods par sabiedriskā transporta izmantošanu bez braukšanai derīgas biļetes 19.01.2016., Skaidrojums Jurista Vārds
Mantojuma masa kā lietas dalībnieks civilprocesā 03.11.2015., Skaidrojums Jurista Vārds
Paternitātes apstrīdēšanas tiesiskie aspekti 25.08.2015., Skaidrojums Jurista Vārds
Izpirkuma tiesību izmantošana 18.08.2015., Skaidrojums Jurista Vārds
Dažas pārdomas par atsauktajiem grozījumiem Civillikuma Ievada 25. pantā 18.08.2015., Skaidrojums Jurista Vārds
Anonīms atteikums no zīdaiņa: juridiskā būtība 09.06.2015., Skaidrojums Jurista Vārds
Jēdziens “kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179. panta izpratnē 19.05.2015., Skaidrojums Jurista Vārds
Dāvinājuma līguma apstrīdēšana 31.03.2015., E-konsultācija LV portāls
Paternitātes noteikšana pēc 33 gadiem 29.01.2015., E-konsultācija LV portāls
Alimenti bērnam no pirmās laulības 12.01.2015., E-konsultācija LV portāls
Var sniegt prasību tiesā noteikt paternitāti 12.01.2015., E-konsultācija LV portāls
Baltijas Civillikums laikmetu griežos: likuma pieņemšanas 150 gadu jubilejas atcerei 11.11.2014., E-konsultācija Jurista Vārds
Ir jānosaka paternitāte 10.11.2014., E-konsultācija LV portāls
Jāsāk ar uzturlīdzekļu piedziņu 31.10.2014., E-konsultācija LV portāls
Par trīspusēju paternitātes atzīšanu 28.10.2014., E-konsultācija LV portāls
Uzturlīdzekļi no tēva cietumā 23.10.2014., E-konsultācija LV portāls
Strīdus par uzturlīdzekļiem izšķir tiesa 29.09.2014., E-konsultācija LV portāls
Tēvs no uzturdošanas pienākuma nevar atteikties 26.09.2014., E-konsultācija LV portāls
Uzturlīdzekļi, ja bērnu aprūpē vecvecāki 24.09.2014., E-konsultācija LV portāls
Nenodrošināto kreditoru problemātika bezmantinieka mantas gadījumā 16.09.2014., E-konsultācija Jurista Vārds
“Sagaidāmās peļņas atrāvums” Civillikuma 1772. panta izpratnē 26.08.2014., E-konsultācija Jurista Vārds
Uzturlīdzekļu apmēra samazināšana 15.08.2014., E-konsultācija LV portāls
Aizgādība un uzvārda maiņa bērnam 31.07.2014., E-konsultācija LV portāls
Par saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļu apmēru 04.07.2014., E-konsultācija LV portāls
Labticīga ieguvēja tiesības uz Šengenas informācijas sistēmā izsludināto transportlīdzekli 27.05.2014., E-konsultācija Jurista Vārds
Pušu autonomijas princips starptautiskajās privāttiesībās 27.05.2014., E-konsultācija Jurista Vārds
Uzturlīdzekļu apmēra palielināšanas prasība jāpamato 30.04.2014., E-konsultācija LV portāls
Par pilnvaru pensijas saņemšanai, ja cilvēks slimnīcā 25.04.2014., E-konsultācija LV portāls
Pilngadīgs bērns pats sniedz prasību tiesā par alimentiem 24.04.2014., E-konsultācija LV portāls
Vai alimentus var maksāt bērna kontā? 15.04.2014., E-konsultācija LV portāls
Galvenā parādnieka saistību dzēšana maksātnespējas procesā – vai pamats galvojuma izbeigšanai 15.04.2014., E-konsultācija Jurista Vārds
Nekustamo īpašumu apsaimniekotāju netaisnīgā tiesību normu iztulkošanas prakse 01.04.2014., E-konsultācija Jurista Vārds
Par apdrošinātāju nepamatotu atteikumu izmaksāt atlīdzību 25.03.2014., E-konsultācija Jurista Vārds
Par uzturlīdzekļu apmēra pamatojumu 21.03.2014., E-konsultācija LV portāls
Uzzini vienkopus par tēmu: laulības noslēgšana, šķiršana, mantiskās attiecības 06.03.2014., Skaidrojums LV portāls
Līgumsodu griestu noteikšana Eiropā: salīdzinošs pētījums 25.02.2014., Skaidrojums Jurista Vārds
Nodokļa atvieglojums ir par nestrādājošiem vecākiem, kuri nesaņem pensiju 14.02.2014., E-konsultācija LV portāls
Bērnam ir jādod viens no vecāku uzvārdiem 15.01.2014., E-konsultācija LV portāls
Uzvārda maiņa, stājoties laulībā 03.01.2014., E-konsultācija LV portāls
Ko darīt, ja mantai nav mantinieku? (I) 05.12.2013., Skaidrojums LV portāls
Ja laulātajam ir trīs uzvārdi 30.10.2013., E-konsultācija LV portāls
Valsts nodevas apmaksa derīga desmit gadus no samaksas brīža 29.07.2013., E-konsultācija LV portāls
Par zemes piespiedu nomas maksu 10.06.2013., E-konsultācija LV portāls
Civillikuma grozījumi: laulāto mantiskās attiecības, laulību šķirot 10.04.2013., Skaidrojums LV portāls
Izmaiņas adopcijas procesā – bērna interesēs 02.04.2013., Skaidrojums LV portāls
Līdz ar mantojumu tiek pārņemtas arī saistības 18.03.2013., E-konsultācija LV portāls
Laulātā atsevišķa manta 27.02.2013., E-konsultācija LV portāls
Mantas sadale, šķirot laulību 27.02.2013., E-konsultācija LV portāls
Ja mantojums jau pieņemts, atteikties vairs nevar 21.02.2013., E-konsultācija LV portāls
Trīspusēja paternitātes atzīšana 07.02.2013., Skaidrojums LV portāls
Kritiskas piezīmes par Civillikuma grozījumu projektu sakarā ar Direktīvas 2011/ES normu ieviešanu 22.01.2013., Skaidrojums Jurista Vārds
Kas jāņem vērā, slēdzot aizdevuma līgumu 13.06.2012., Skaidrojums LV portāls
Galvojums kā akcesoriska saistība 10.05.2011., Skaidrojums Jurista Vārds