Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 74
Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 17.12.2019. noteikumi Nr. 681/ LV, 20.12.2019.
Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi Ministru kabineta 08.01.2019. noteikumi Nr. 1/ LV, 11.01.2019.
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā Liepājas pilsētas domes 12.07.2018. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 19.07.2018.
Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi Tērvetes novada domes 15.08.2013. saistošie noteikumi Nr. 14
Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājuma dzīvnieku pārraudzību Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumi Nr. 750/ LV, 15.12.2017.
Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 20.04.2017. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 26.04.2017.
Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 16-12/ LV, 20.05.2016.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā Jūrmalas pilsētas domes 10.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 22.04.2016.
Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr. 122/ LV, 13.03.2015.
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 622/ LV, 16.10.2014.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 16.04.2014. saistošie noteikumi Nr. SN/2014/8
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 187/ LV, 07.04.2014.
Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu Ministru kabineta 04.02.2014. rīkojums Nr. 54/ LV, 06.02.2014.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 13-53/ LV, 28.12.2013.
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 67/ LV, 28.12.2013.
Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumi Nr. 1083/ LV, 11.10.2013.
Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 13.08.2013. noteikumi Nr. 580/ LV, 16.08.2013.
Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošie noteikumi Nr. 20/ LV, 08.07.2013.
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi Ministru kabineta 18.06.2013. noteikumi Nr. 322/ LV, 20.06.2013.
Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību Ministru kabineta 22.01.2013. noteikumi Nr. 52/ LV, 04.02.2013.
Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības Ministru kabineta 08.01.2013. noteikumi Nr. 21/ LV, 10.01.2013.
Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrās Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumi Nr. 844/ LV, 14.12.2012.
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumi Nr. 678/ LV, 05.10.2012.
Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai Ministru kabineta 19.06.2012. noteikumi Nr. 428/ LV, 29.06.2012.
Par suņu un kaķu turēšanu Carnikavas novadā Carnikavas novada domes 22.08.2007. saistošie noteikumi Nr. 2007/12/ LV, 09.10.2007.
Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi Ministru kabineta 29.05.2012. noteikumi Nr. 372/ LV, 31.05.2012.
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums Ministru kabineta 08.11.2011. noteikumi Nr. 864/ LV, 11.11.2011.
Labturības prasības skrējējputnu turēšanai Ministru kabineta 02.08.2011. noteikumi Nr. 599/ LV, 05.08.2011.
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 17.05.2011.
Dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās un prasības šādu platību ierīkošanai Ministru kabineta 04.01.2011. noteikumi Nr. 4/ LV, 06.01.2011.
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1192/ LV, 30.12.2010.
Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1191/ LV, 30.12.2010.
Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija) Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1165/ LV, 29.12.2010.
Noteikumi par izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrāciju, kārtība, kādā veicamas darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un izmēģinājumu dzīvniekiem nodrošināmās labturības prasības Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1131/ LV, 29.12.2010.
Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1147/ LV, 28.12.2010.
Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 21.12.2010. noteikumi Nr. 1146/ LV, 28.12.2010.
Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr. 1033/ LV, 12.11.2010.
Labturības prasības kažokzvēru turēšanai Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumi Nr. 715/ LV, 06.08.2010.
Labturības prasības zosu, pīļu un muskuspīļu turēšanai Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 611/ LV, 09.07.2010.
Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par atļaujas izsniegšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumi Nr. 411/ LV, 07.05.2010.
Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai Ministru kabineta 02.02.2010. noteikumi Nr. 98/ LV, 05.02.2010.
Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 744/ LV, 14.07.2009.
Cūku labturības prasības Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 743/ LV, 14.07.2009.
Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1108/ LV, 30.12.2008.
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1079/ LV, 29.12.2008.
Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības Ministru kabineta 02.01.2008. noteikumi Nr. 5/ LV, 04.01.2008.
Noteikumi par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrācijas valsts nodevu Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumi Nr. 859/ LV, 14.12.2007.
Noteikumi par valsts nodevu par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai Ministru kabineta 13.11.2007. noteikumi Nr. 757/ LV, 15.11.2007.
Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai Ministru kabineta 06.11.2007. noteikumi Nr. 742/ LV, 09.11.2007.
Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku eksperimentos un apmācībās Ministru kabineta 18.09.2007. noteikumi Nr. 634/ LV, 21.09.2007.
Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam Ministru kabineta 28.08.2007. noteikumi Nr. 588/ LV, 31.08.2007.
Noteikumi par mājdzīvnieku uzturēšanu Jelgavā Jelgavas pilsētas domes 29.06.2006. saistošie noteikumi Nr. 127/ LV, 09.08.2006.
Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumi Nr. 407/ LV, 30.05.2006.
Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 266/ LV, 11.04.2006.
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai Ministru kabineta 07.02.2006. noteikumi Nr. 109/ LV, 10.02.2006.
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošie noteikumi Nr. 15/ LV, 24.12.2005.
Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās Ministru kabineta 20.12.2005. noteikumi Nr. 959/ LV, 23.12.2005.
Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr. 947/ LV, 16.12.2005.
Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr. 599/ LV, 16.07.2004.
Cūku labturības prasības Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr. 152/ LV, 25.03.2004.
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi Ministru kabineta 16.12.2003. noteikumi Nr. 713/ LV, 19.12.2003.
Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības Ministru kabineta 09.09.2003. noteikumi Nr. 511/ LV, 12.09.2003.
Teļu labturības prasības Ministru kabineta 02.09.2003. noteikumi Nr. 491/ LV, 05.09.2003.
Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības Ministru kabineta 17.06.2003. noteikumi Nr. 310/ LV, 20.06.2003.
Dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās Ministru kabineta 15.04.2003. noteikumi Nr. 180/ LV, 17.04.2003.
Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 04.03.2003. noteikumi Nr. 102/ LV, 11.03.2003.
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums Ministru kabineta 11.06.2002. noteikumi Nr. 227/ LV, 14.06.2002.
Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas, tirdzniecības un nogalināšanas kārtība Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 450/ LV, 26.10.2001.
Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības Ministru kabineta 09.10.2001. noteikumi Nr. 435/ LV, 17.10.2001.
Noteikumi par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr. 185/ LV, 11.05.2001.
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi Ministru kabineta 05.09.2000. noteikumi Nr. 309/ LV, 08.09.2000.
Teļu labturības prasības Ministru kabineta 06.02.2001. noteikumi Nr. 55/ LV, 09.02.2001.
Cūku labturības prasības Ministru kabineta 06.02.2001. noteikumi Nr. 54/ LV, 09.02.2001.
Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanas (introdukcijas), kā arī dzīvnieku populācijas atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) atļauju izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 34/ LV, 26.01.2001.